Kirkkaus | Kahtia 926eKr | Assuriin 720eKr | Pohjoiseen | 10heimon jälkiä | 13.heimo | Katoaminen | Unohdus | Sampo | Juutalaisuus | Uusiliitto | Paatumus | Nimet yms | Pappiskansa | Verenperintö | DNA | Y-kromosomi | mtDNA | Pullonkaulat | Profetioita | Kutsumus | Joukkotuho | Pelastuminen | Luvattumaa | Pohjoisesta | Jaakobinkirje | Joosef | Esikoisuus | Pedonmerkki | Korvausteologia | SuuriExodus | Raamattukoodi | Vihollisportit | fkf.net
UUSIN ASIA

TAPAUS: KADONNEET 10 HEIMOA (The 10 Tribes Case)

Tässä esitellään teoria Suomesta osana Israelin "toista maata" (5. Moos. 29:28) hebreaksi Erez Acheret, englanniksi ARZARETH ja kotosuomeksi "siperiaa, joka opettaa", minne Israelin pohjoisen valtakunnan 10 heimon (1. Kun. 11:31) vuosina 734-719 eKr Assyriaan (kts. kuva alla) karkoitettujen pakkosiirtolaisten (2. Kun. 18:11) jälkeläiset pakenivat viimeistään Assyrian romahdettua vuonna 612 eKr. Tällä julkistamisella pyritään löytämään lisää perusteluja ja koettelemaan niiden seikkojen paikkansapitävyyttä, joita on tähän mennessä tuotu esiin seuraavasti:


Kuva: Pakkosiirtolaisuuden reitit Assyyriaan ja Babyloniaan.

JUMALAN KUNNIA ISRAELISSA (Israel My Glory)

Jumala antoi Israelille hengellisen esikoisuuden merkiksi Mooseksen valmistaman "Liitonarkin päälle" läsnäolonsa Kirkkauden (Sekiina) (Jes.46:13) ja "voiman hankkia vaurautta pitääkseen Liittonsa, että se voisi palvella Häntä kenenkään peljättämättä" ( 3. Moos. 26:6, 5. Moos. 8:17-18 ).

Timanttiteollisuus (Jewelry) on juutalaisten hallussa, mikä vaatii erityistä taitoa. Kalliisti ostettu raakatimantti on ennen hiomista halkaistava kahteen mahdollisimman yhtäsuureen kartioon. Jos hioja tässä epäonnistuu, niin hänelle olisi ollut parempi, ettei hän olisi koskaan timanttialalle lähtenyt. Jumala alkoi leikata Israelia kahtia kuin kalleinta raakatimanttiaan, kun Israelin "kuninkuus" säädettiin Mooseksen siunauksessa Juudalle (1. Moos. 49:8-12), mutta kaikki kalleimmat hengelliset, maalliset ja aineettoman omaisuuden (IPR) aarteet sekä "esikoisuus" menivät Joosefille (5. Moos. 33:13-17, 1. Aik. 5:1-2 ja Jer. 31:9).

JAKAMINEN KAHTIA 926 eKr (Split in two)

Historiallisesti Israelin halkaiseminen tapahtui vuonna 926 eKr, kun joosefilaisesta Jerobeamista tuli pohjoisten heimojen kuningas profeetta Ahian ilmoitettua hänelle: "Ota itsellesi kymmenen kappaletta, sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Katso, minä repäisen valtakunnan Salomon kädestä ja annan kymmenen heimoa sinulle." (1. Kun. 11:31).

Jumalan läsnäolon Kirkkauden jäädessä Juudan alueelle Jerusalemin Temppeliin kaikki pohjoiset 10 heimoa antautuivat palvelemaan epäjumalia, jolloin Jumala antoi heille "erokirjan" kuten itselleen eroa vaatineelle "Ohola"-vaimolleen ja salli Pohjois-Israelin joutua Assyrian pakkosiirtolaisuuteen vuosien aikana 734-722 eKr tapahtuneissa julmissa karkoituksissa (Hes.23:1-45). Tämä oli mitä vakavin varoitus Hänen "uskottomalle Oholiba-vaimolleen" Juudalle (Jer. 3:6-11), joka vietiin vuosien 604-586 eKr aikana eli noin 140 vuotta Israelia myöhemmin Baabelin pakkosiirtolaisuuteen 70 vuoden ajaksi.

PAKO POHJOISEEN 720 eKr jälkeen (Escape to Far North):

"Eronnut" Israel ei kuitenkaan koskaan palannut takaisin yhdessä Juudan kanssa. Assur sortui 20 vuotta ennen Juudan Baabeliin tuloa ja Israel oli jo silloin ehtinyt paeta asumattomaan "pohjoiseen" (Jer. 3:12), missä he ovat "vielä tänäkin päivänä" (5. Moos. 29:27). Hoosea 1:9 ennusti Pohjois-Israelin menettävän kansalaisoikeutensa ("Loo-Ammi") ts. se ei enää olisi Jumalan kansaa toisin kuin Israel on aina ollut. Se olisi oleva erämaassa (Hoosea 2:14), kunnes "vavisten palaa vasta viimeisinä päivinä" (Hoosea 3:4-5). Sakarja 6:8 kertoo: "Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin: Katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa."

Kreikkalaiskatolisen kirkon perimätiedon mukaan Apostoli Andreas kävi alueella, jolle N3-haplotyyppiä (N1c) edustava kristillinen Rurik-dynastia perusti Novgorodin ja missä asui itämerensuomalainen kantakansa. Karjalan kannaksella sijainneen Antreaan kunnan perinnevaakunassa on Andreaan x:n muotoinen risti. Venäläiset tulivat vuosisatoja myöhemmin ja loivat 1000 vuotta vanhan ortodoksikirkon. "Hengen lepäämisen" tunnusmerkki ei toteutune juutalaisissa eikä romaneissa, vaan ne hajaantuivat kaikkialle maailmaan ja joiden "kohtalo käännetään aikojen lopulla" (Jer. 49:35-39). "Efraimia ei Jumala voi olla armahtamatta esikoisena" aiemmin (Jer. 31:20).

10-HEIMOLAISTEN JALANJÄLKIÄ (Footsteps of the Ten Tribes):

Juutalainen Dr. Avigdor Shachan päättelee kirjassaan "In the Footsteps of the Lost Ten Tribes "(2007), että kadonneet 10 heimoa suunnittelivat ehkä heti karkoitustensa alussa 720 eKr jopa maapallon kiertämistä, jotta olisivat päässeet palaamaan Israeliin. He etenivät heimokunnittain Himalajan pohjoispuolisia sisämaa- ja eteläpuolisia rantareittejä pitkin kohti koillista, kunnes ensimmäiset ryhmät saavuttivat Korean niemimaan ja Japanin ehkä jo 600-luvulla eKr. Juutalaisasutuksia ja uusia kauppareittejä käynnistyi 10-heimolaisten vaelluksista Silkkitien varrelle. Kaifengin temppelin Kiinassa on voitu osoittaa noudattaneen Salomonin aikaisen ensimmäisen temppelin uhrimenoja, jonka esineistöstä ilmenee kaipausta puuttuvien kahden sukukunnan (Juuda ja Benjamin) puoleen. Babylonista peräisin olevat synagoogat eivät olleet 10-heimolaisille tunnettuja kuten ei juutalaisten Jumalasta käyttämä nimi Adonai (Herra). Wiik: Mistä olemme tulleet?

Liittoutuminen mongolien (Tsingis Khan 1155–1227) kanssa saattoi 10-heimolaiset lopulta vihoihin kiinalaistenkin kanssa, koska mongolilainen Yuan-dynastia sai koko Kiinan valtaansa vuosiksi 1271-1368 jKr. Kuitenkin vielä 1600-luvulla oli Kiinassa ns. kohenmandariineja ts. Israelin ylimmäispapillista sukua olevia ylempiä virkamiehiä. Etelään muslimeja paenneista 10-heimolaisista (lähinnä Joosef ja Ruuben) muodostui Intiaan ns. "mustien juutalaisten" kuningaskunta, joka yritti 1520-luvulla epätoivoisesti saada moderneja tuliaseita Paavilta ja Euroopan kuninkailta, jotta se voisi palata Israeliin David HaReubeni:n johdolla. Katolisen kirkon inkvisitio kuitenkin lopulta murhasi tämän tummaihoisen prinssin vuonna 1532, sillä liian monet katolisuuteen pakkokäännytetyt juutalaiset rohkaistuivat ympärileikkaamaan itsensä. Ankarien vainojen ja muihin uskontoihin tai ateismiin käännyttämisten vuoksi 10-heimolaiset lopulta "hävisivät kansojen sekaan ja heidän vihollistensa maa nieli heidät" (3. Moos. 26:38).

Japani:ssa on osoittautunut jo 600-luvulla eKr sijaineen merkittävän israelilaisen siirtokunnan (Hata-kansa), jonka vaikutus yhä näkyy mm. Japanin vanhoissa kirjoitusmerkeissä ja uskonnollissa rituaaleissa kuten sumopaini kuvitellun enkelin kanssa. Japanilaiset ovat yleisesti olleet lukutaitoisia, eivätkä hyväksyneet Kiinassa valinnutta eunukkikäytäntöä. Juhlakalenteri on hebrealainen kuukalenteri, mutta juutalaiset Puurim- ja Hanukkajuhlat puuttuvat. Pakanallisena lisänä on eräs juhla, joka lienee peräisin kuningas Jerobeamilta 900-luvulta eKr ja millä hän esti 10-heimolaisten Jerusalemin juhliin lähtemisen. Keisarien sukupuu viittaa polveutumiseen Efraimista. Japanilaiset eivät ole koskaan joutuneet vieraan käskijän valtaan, vaikka Kublai Khan yritti sitä 1200-luvulla jKr. Joillakin japanilaisilla esiintyy vaikeutta lausua erilaisia suhuäänteitä (sh) kuten efraimilaisilla ja suomalaisilla.

"Herra on vanhurskas kaikissa teissään ja armollinen kaikissa teoissaan" (Ps. 145:17), sillä monoteistisen uskontonsa, messiastoivonsa ja muukalaisuutensa vuoksi 10-heimolaiset olivat olleet vastaanottavaisia apostolien Andreas ja Tuomas evankeliumille. Se joudutti heidän sulautumistaan muihin kansoihin, mikä on juutalaisille suuri pettymys, koska he tuntevat jääneensä yksin jäljelle tähän "Jaakobin ahdistuksen aikaan" (Jer. 30:7). Selaa kanadalaisen Simcha Jacobovici:n raportteja "Lost 10 Tribes of Israel" YOUTUBEsta, missä Naftalin arvellaan perustaneen Samarkandin (Samarian kaupunki?) jo ennen ajanlaskumme alkua, sillä mm. museoiden kellareista löytyy viitteitä 10-heimolaisiin.

Uzbekistanin Samarkandista löytyy merkittävässä määrin (9%) suomalaisten miesten N-linjan Y-kromosomia. Suomalaiset (N), korealaiset ja japanilaiset (O) miehet polveutuvat jossain määrin samasta kantaisästä, joka oli haploryhmää NO (tai K), mikä saattoi tulla itseltään kantaisä Israelilta. Novgorodin suomalaiset eivät näytä liittoutuneen juutalaisen Kasaarivaltion kanssa, sillä apostoli Andreaan 4:nnen lähetysmatkan seurauksena suomalaiset lienevät viimeistään silloin kadottaneet mahdollisen hebrealaisen identiteettinsä.

Suomalaisten olisi turhaa odottaa, että juutalaiset tulisivat kertomaan kenenkään joosefilaisuudesta. Raamatun esikuvan mukaan Juuda ei tunnista Joosefia kuten ei omaa Messiastaan, jollei Joosef ilmaise itseänsä veljilleen (1. Moos. 45:1).

"13." HEIMON ARVOITUS (Enigma of the "13th" tribe):

Kazaarivaltio Keski-Aasiassa Aral-järven eteläpuolella vaikutti pitkään Naftali-niminen israelilaisvaltio, missä mukana olivat myös Daan, Asser ja Sebulon, kunnes muhamettilaiset valtasivat alueet 600-luvulla jKr (kts. Avigdor Shachan, 2007, sivut 43-73). Tästä syntyi otaksuttavasti länteenpäinkin suuntautunut pakolaisaalto, mikä saattoi olla syynä Kasaarien valtion yllättävään hebrealaistumiseen vuonna 740 jKr. Tämä Kaukasuksen pohjoispuolella noin vuosina 700-880 jKr vaikuttanut voimakas ja vapaamielinen sotilas- ja sivistysvaltio oli ainoa itsenäinen juutalaisvaltio maailmassa Jeesuksen ajan ja nykyisen juutalaisvaltion syntymisen 1948 välillä. Kasaarien katsotaan pelastaneen heikon Itä-Euroopan joutumasta muhamettilaisuuden valtapiiriin samalla tavoin kuin Ranskan frankit ja burgundit pelastivat Länsi-Euroopan Poitiersin ja Toursin taisteluissa 732-733 jKr. Varsinkin Puolan Askenaasi-juutalaiset polveutuvat Kasaarivaltion sortuessa poislähteneistä maahanmuuttajista ja vähäisemmässä määrin alkujaan Espanjasta paenneista Sefardi-juutalaisista.

Josefus Flaviuksen viittaus Israelin "10 heimoon Eufratin toisella puolella" (Ant., XI, v, 2). saattaa liittyä myös häntä 500 vuotta myöhemmin historiaan ilmestyneisiin kasaareihin, jotka katosivat itäisimmästä Euroopasta 1300 jKr mennessä. Heidän juutalaisensa muuttivat lännemmäksi ja muodostavat nyt juutalaisuuden päähaaran Israelissa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Euroopassa. Nämä menestyvät askenaasit puhuivat jiddisiä ja saattavat osoittautua enemmän 10-heimolaisiksi kuin Juudan tai Benjaminin jälkeläisiksi.

Jasser Arafat kiisti askenaasi-juutalaisten oikeuden Pyhään Maahan leimaamalla heidät turkkilaisiksi heidän kasaariperimänsä vuoksi. Nykyisten DNA-tutkimusten mukaan askenaasit eivät polveudu turkkilaisista, vaan ovat alunperin lähtöisin Lähi-Idästä aivan siinä kuin sefarditkin. Suomalaiset ovat eläneet enemmän eristyksissä kuin mitkään muut kansat ja nyt osoittautumassa mitokondrioidensa DNA:n (mtDNA-haplotyypit: H, J ja U~>K) ja yhteisten perinnöllisten harvinaisten sairauksiensa pohjalta askenaasien sukulaisiksi.

TÄYDELLINEN KATOAMINEN (Complete Disappearance):

Hollantilainen Abraham Ortelius sijoittaa ARSARETHin suomensukuisten jakuuttien maille Siperiaan kartassaan vuodelta 1573 jKr. Juutalainen New Yorkin yliopiston historian professori Zvi Ben-Dor Benite (2009) selvittelee Vanhan Testamentin (Tanakh) ja muun juutalaisen perimätiedon pohjalta, kuinka Juudan ja 10 muun heimon kohtalot muodostuivat täysin erilaisiksi:
Juutalaiset ovat aina olleet näkyvillä useista karkoituksistaan (diaspora) huolimatta,
mutta kymmenheimolaiset katosivat kokonaan näkyvistä, vaikka eivät ole voineet lopullisesti hävitä, vaan palaavat Israeliin viimeistään Messiaansa tulemisen yhteydessä "toisesta maasta" (Erez Acheret, Arzareth). Kymmenheimolaisten katoamisella on ollut arvaamaton mytologinen merkitys maailmanhistoriassa mm. natseille, kristityille, romaneille ja muslimeille. Mielenkiintoisen lisän tähän tuo Kari Kangasharju romaaneillaan "Abigailin laulu" ja "Virtojen valtiaat", joissa suomalaiset ymmärretään kymmenheimolaisiksi.

"Eronnut" Israel on saanut "palvella muukalaisia maassa, joka ei ole sen oma" kuten suomensukuiset kansat venäläisiä ja ruotsalaisia, mutta "Jumala ei kansastaan peräti loppua tee" (Jer. 5:18-19), vaikka se on "kadoksissa vihollistensa maan nielemänä" (3. Moos. 26:38). Kilpailevat kadonneita heimoja etsivät Yair Davidiy:n ja John Hulley:n selitysteoriat unohtavat, että Jumala valitsi "muita kansoja vähälukuisamman Israelin" (5. Moos. 7:7) ja että pakanakansat ovat perineet sille tarkoitettuja suuria maallisia ja hengellisiä siunauksia (Room. 9:3-28 ja Aam. 3:12-14).

Rabbi Yair Davidiy pitää suomalaisia (ja sveitsiläisiä) Isaskarin kadonneena heimona, kuten jostain syystä piti myös kosmopoliitti Suomen marsalkka C. G. E. Mannerheim eräässä päiväkäskyssään. Tuskin kuitenkaan nämä kaksi itsenäistä eurooppalaista valtiota, Sveitsi ja Suomi, ovat näin läheisesti sukua keskenään. Pekka Sartolan (2014) "Tuon heidät takaisin" kritiikitön kirja juutalaisista taruista sotkee vielä tilannetta, sillä hän ei ole osannyt käsitellä DNA:n merkitystä perintöoikeuden todentamiselle ja se sivuutetaan vielä taitamattomasti.

IDENTITEETIN MENETTÄMINEN (Complete loss of Identity):

"Eronnut" Israel joutui maahan, mikä oli "ennestään tuntematon" ja saanut "paeta hallitsijoitaan" (3. Moos. 26:17-45) kuten Venäjän suomensukuiset kansat "tuntematta Israelin Jumalaa ja Hänen armoansa" (Jer. 16:13-15). Kaukasus -vuorten ja "Sambation" -joen ylityksistä kertovat Velesin kirja (kts. venäläinen elokuva Velesin kirjasta ) ja eräät juutalaiset tarut. Israelia suojelee Vanhan Liiton mukaisesti arkkienkeli Mikael (Dan. 12:1). Mannerheimin päämaja oli Mikkelissä, mikä nimi tulee tästä enkelistä kuten Arkangeli.

Solzenitsyn "Vankileirien Saaristosta" kuuluisa Solovetskin luostarisaari sijaitsee pohjoiseen Jerusalemista pituuspiirillä 35 Arkangelin lähistöllä. Joosef Stalin suunnitteli sinne suomalaisia varten tuhoamisleirin. Arkangelin vaakunassa arkkienkeli Mikael lyö Luciferin alas pohjoiselta taivaalta sen yritettyä ryöstää valtaistuin "Jumalan tähdiltä" eli Joosefin veljiltä Jesaja 14:12-15. Ovatko Talvi- ja Jatkosotien ihmeet ymmärrettävä siten, että Mikael esti Suomen tuhoutumisen kadoksissa olevien Jaakobin poikien valtakuntana? Venäjällä asuu hajallaan suomensukuisia kansoja: nenetsit, enetsit, jakuutit, nganasanit, shoorit, tsuktsit, hantit, mansit, marit, komit, udmurtit, muromat, mestserat, merjat, tsuudit, vepsät, liivit, lyydit, vatjat, inkerikot, karjalaiset ja inkeriläiset, joita yhteensä lienee 5 miljoonaa.

Juudan valtakunnan heimot puolestaan karkoitettiin useaan eri otteeseen monien kansojen sekaan eri puolille maailmaa (5.Moos. 28:64), missä he ovat vaihtelevissa määrin säilyttäneet uskonnollista juutalaista identiteettiään. Pakistanin ja Afganistanin pataanit, Intian juutalaiset, Burman kareenit, Afrikan lembat, Etiopian falashat, Salomon saarten Sebulon ja Amerikan cherokee-intiaanit lienevät rajatapauksia, olivatko heidän esivanhempansa pohjois-israelilaisia (10-heimolaisia), juutalaisia tai historian kuluessa juutalaisuuteen kääntyneitä pakanoita. Osa israelilaisista saattoi prof. Lennart Möllerin "The Exodus Case" mukaan jäädä Egyptistä lähtönsä jälkeen Arabian niemimaalle kuten ehkä Jemenin juutalaiset. Puolet Benjamin:in suvuista ei koskaan saapunut 1. Aikakirjan 7.:n luvun mukaan perille ja heitä näyttää ajautuneen Keski-Aasiaan hyvin varhaisessa vaiheessa. Tilanne Israelin 10-heimolaisten kohdalla on tähän saakka ollut hämmentävä.

JUUTALAINEN HISTORIA- JA PERIMÄTIETO (Jewish history and tradition):

Juutalaisroomalainen historioitsija Flavius Josefus 37-100 jKr kertoo Israelin 10 heimon "kasvaneen väkirikkaiksi Eufratin virran tuolla puolen, kun Esra viipyi siellä 3 päivän ajan..." (Ant., XI, v, 2). Apogryfinen Toinen Esran kirja kertoo, että "Arzareth oli 1,5 vuoden vaellusmatkan päässä oleva asumaton erämaa" (2. Esra 13:45) jossain pohjoisempana kuten Naftalin valtio Samarkandin tienoilla tai ehkäpä myös Volgan mutka, "minne 10 rauhaa rakastavaa Israelin heimoa olivat paenneet" uudisraivaajina.

Israelin 10 heimon rangaistusaika "7x390"=2730 vuotta on päättymässä vuosina 1997-2012 (Hes. 4:4-6 ja 3. Moos. 26:18-28). Rangaistusajan päättymiseen lempilapsi Efraimin osalta viittaa se, että Suomesta on juuri tullut Paras Maa Maailmassa, kun muut suomensukuiset kansat ovat vasta nyt saamassa Raamattunsa. Juuda sai 70 vuoden etsikkoajan Baabelin 70-vuotisen pakkosiirtolaisuutensa jälkeen, mutta joutui taas vieraiden käskijöiden valtaan kuten Antiokos Epifanes. Näin laskien Juudan rangaistus "7x40"=280 vuotta päättyi ensimmäiseen Hanukka-juhlaan 165 eKr.

Tuomiot olivat langenneet kaikille "seitsenkertaisina", koska kyseessä ei ollut ainoastaan rikokset vaan sopimuksen rikkominen: "Mooses otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen, ja kansa sanoi: Me teemme kuuliaisesti kaiken, mitä Herra on käskenyt (2. Moos. 24:7)" .

NIMET, KIELI-, YMS. TIETEET (Research on names etc.):

kalenteri Suomeen on asettunut lähinnä asekenasijuutalaisia ja heidän perillisiään on jäljitetty sukunimitutkimuksella, mutta nimiä on suomalaistettu tai muutettu antisemitismin vuoksi. Koska raamatullinen tunnusmerkki Israelin pohjoisille heimoille on "katoaminen vihollisten maan nielemänä" (3. Moos. 26:38), niin suomalaisten häilyvän sukunimien käytön vuoksi niistä lienee hyötyä vain juutalaisten esivanhempien etsimiseen, jos heitä sattuisi olemaan. Pyhien kolmilettinen pullapitko punotaan kuin sapattileipä. Heprean ja Suomen kielissä on noin kuusisataa yhteistä sanaa, joista muutamat ovat samoja kuten "emo", "tippa, tipah" ja "ahaa, ahah" sekä "t"-päätteinen monikkomuoto. Näitä huomasi professori Enevaldus Svenonius jo 1600-luvulla, mutta sittemmin suomalais-ugrilaisuuden tutkimus lopetti tämän suomalaisten ja juutalaisten sukulaisuuden selvittämisen. Suomalaiset eivät vieläkään osaa Efraimille muinoin onnettomalla tavalla (Tuom. 12:5-6) lausua yhteen kirjaimia s ja h kuten esimerkiksi sanassa "shibboleth", vaan tiedemiehemme käyttävät kansalliselle Shibboleth-systeemille nimeä "haka", vaikka kielellistä vaihtoa on ruotsalaisten ja venäläisten kanssa ollut yli 1000 vuotta.

Kalevala:n mukaan se, jolla on sampo, saa kaiken hyvän mutta menettäjä perikadon. Samoin Efraim "peräti" hylättiin (Ps.78:59-67, Ps.22:2 ja 1.Sam.4:17-22). Liitonarkki oli alunperin Efraimilla, mistä profeetta Samuel polveutui. Juutalainen Raamatun kalenteri on kuu-aurinkokalenteri, millaisen käyttöön muinaisessa Suomessa viittaavat ns. jätinkirkot tai jatulintarhat. Kalevalaan on talletettu Kalevan (Kaleb?) kansan kaipaus ja etsintä menetetystä omasta kotimaasta:
"Juuri kaivaten maata moista
lähteneet oli kulkemaan tuolta he Aasian alkukoista
- otava, aurinko oppainaan - maata kaivaten, kussa senki luonto luontoa omaa ois,
kussa Kalevan heimon henki korven honkien humussa sois......"

PYHÄKÖN UNOHTAMINEN (God's Temple forgotten):

Juudan heimojen Baabeliin karkoitusten 604-586 eKr yhteydessä katosi Liitonarkki, mikä oli tärkein armon väline ja jonka Kirkkaus pyhitti Temppelin. Kalevalan SAMPO saattaa olla perimätietoa Israelin kalleimmasta kansallisaarteesta. Kuitenkaan "Liitonarkkia ei enää kaivata, kun Juudan ja Israelin heimot palaavat yhdessä pohjoisesta maasta" (Jer. 3:16-18). Juutalaisetkin tulevat siihen mennessä vakuuttuneiksi, että Messias on jo tullut "JHWH:n kärsivänä palvelijana" (Jes. 53). Liitonarkilla ja Temppelillä ei ole ollut merkitystä suomalaisten protestanttisuudelle, vaikka ne esiintyvät lopunaikaa koskevassa Johannesta varten taivaalle (eikä "taivaassa"?) annetussa näyssä (Ilm. 11:19). Temppeliä ei Johannes nähnyt Uudessa Jerusalemissa (Ilm. 21:22).

PAATUMUS (Cursed away from Christ):

Kadonneita heimoja tunnistettaessa täytyy kysyä, missä pohjoisten kansojen perheessä toteutuu se raamatullinen tunnusmerkki, että kaikkia paitsi yhtä kansanosaa lukuunottamatta niitä on kohdannut sellainen paatumus, etteivät lainkaan tunne Kristusta (Room. 11:25). Efraimiahan Jumala "ei ole voinut olla armahtamatta" kuten Suomea, (Jer. 31:20), mutta Venäjän suomensukuiset kansat tunnetaan Euroopan viimeisinä pakanoina. Ne ovat uhrilehdoissaan palvelleet Jumalaa tuoden ruokaa tai puiden oksille kalliita käsitöitä, mutta pakanallisia epäjumalten kuvia tai totemeja ei heillä juurikaan ole. Ortodoksikirkon käännytysyrityksiä on paettu erämaihin ja heidät tunnetaan arkoina metsäläisinä kuten Venäjällä tseremissit ja Ruotsissa skogsfinnarna.

UUSI LIITTO (New Covenant, Isaiah. 42:6, 49:8):

Jeesus "johdattaa lampaitaan ja nekin, jotka eivät ole tästä tarhasta, saavat kuulla Hänen äänensä" (Joh. 10:16) nopeasti "Pax Romana"n aikana. Jeesus tarkoittanee muilla tarhoillaan Efraimia (Jer. 31:9,20) "maan ääressä" (Apt. 1:8, yksikkössä=finland), kaikkia kadonneita Israelin heimoja ja ehkä samarialaisia (Jer. 3:18, Matt. 21:28 ja Luuk. 15:11). Häntä ei oltu lähetetty muiden kuin "Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö" (Matt. 15:24). Samarialaisia on enää 700.

Apostoli Andreas saattoi Raamatun (Jer. 31:2-8 ja Jes. 14:13) ja juutalaisen perimätiedon (2. Esra 13:45) perusteella ymmärtää, että Efraim oli edelleen maanpaossa "Arzarethin erämaassa maan pohjoisimmassa ääressä (=finland)", vaikka Israelin heimoja oli tuolloinkin edustettuina Jerusalemin alueella (Apt. 4:27). Apostoli Johannes puhuu mm. "Efraim nimisestä paikkakunnasta" (Joh. 11:51-54). Kirja "Jerusalem: the Biography", Simon Montefiore (2011) kertoo sivulla 255, että sulttaani Saladin (1137-1193) kutsui Efraimin heimon takaisin Jerusalemiin Askelonista, Marokosta ja Jemenistä. Jeesus oli aikanaan saanut turvapaikan heidän luonaan Jerusalemin lähistöllä!

Lopun aikana Silkkitien suunnalta "Assyriasta (=pakkosiirtolaisuuteen kadonnut Pohjois-Israel?) ja kaikkialta maan neljästä äärestä (=juutalaiset?)" palaavien "valtatienä on seitsemäksi puroksi lyöty Eufrat-virta." (Jes. 11:11-16) Apostolit Andreas ja Tuomas eteniväi Silkkitietä pitkin itää ja koillista kohden, koska sieltä löytyi Messiastaan odottaneita juutalaisia kauppiaita, tietäjiä ja 10-heimolaisia, jotka Avigdor Shachanin mukaan olivat helppoa saalista Jerusalemin uudelle juutalaislahkolle. Armenialaiset kääntyivät kansakuntana kristinuskoon vuonna 301 jKr. Hengellinen esikoisuus viittaa Joosefin siunaukseen. Benny Hinn ja Täyden Evankeliumin Liikemiehet (STELK) tulevat armenialaisista. Kiinan kotiseurakunnat aikovat lähettää "100000 todistajaa" Silkkitietä pitkin "Takaisin Jerusalemiin", sillä Kristus on heille ilmoittanut palaavansa, kun alueet on evankelioitu. Koko Israelista tulisi Efraimin johdolla nousta yhteensä "144000 valittua" todistajaa (Ilm. 7:4-8).

Apostoli Andreas lähti viimeiselle lähetysmatkalleen pohjoiseen, mistä on muistona Andreaan X-risti Venäjän laivaston lipussa, vaikkei tuohon aikaan noilla seuduilla vielä ollut muita kuin suomalaisia. Slaavit saapuivat Venäjälle vasta vuosien 900 jKr ja 1500 jKr välisinä aikoina. Suomalaisten on siis täytynyt olla ottamassa vastaan evankeliumi jo ajanlaskumme alusta (Jer. 31:20).

TAKAISIN PAPPISKANSAKSI (National priesthood to be restored):

Väitetyt Liitonarkin ja Kristuksen ELÄVÄN veren löytämiset saattavat poistaa kaiken epäilyn Uuden Testamentin jumalallisen Tekijän kuolemasta (ja ylösnousemisesta), sillä "testamentin tekijän kuolema on aina voitava näyttää toteen" (Hebr. 9:16). Etsivä tiedemaailma kaipaisi pätevää näyttöä Golgatalla tapahtuneesta "sijaisen kärsimisestä ja kuolemasta" (Jes. 53:1-12). Jeesus oli sukua Daavidin ja Israelin kadonneidenkin heimojen kanssa, mikä lienee osoitettavissa DNA:lla. Jumalan Pojan perinnön jakoa julistavat ristinlipuillaan inkeriläiset, gruusialaiset, skandinaavit, britit, skotit, sveitsiläiset, kreikkalaiset, maltalaiset ja suomalaiset ikäänkuin "pappisvaltakunnat" (2. Moos. 19:5,6). Teologiselta ja juridiselta kannalta tämä on ollut "pakanoille saarnattua HULLUTUSTA" (1.Kor.1:21), kunnes Israel ennallistetaan teokraattiseksi valtioksi, jonka pappeus jälleen konkretisoituu muuksikin kuin uskon saarnaksi.

YHTEISET PERINTÖTEKIJÄT (Genes shared):

Suomalaisten perinnöllisillä tekijöillä ja sairauksilla on yhtäläisyyksiä askenaasi-juutalaisiin enemmän kuin muilla eurooppalaisilla, mitkä yhtäläisyydet voisivat aiheutua Israelin pohjoisten (Ruuben, Simeon, Leevi, Daan, Naftafi, Gaad, Asser, Isaskar, Sebulon ja Joosef) ja Juudan eteläisten (Leevi, Juuda ja Benjamin) heimojen yhteisestä leeviläisestä geeniperimästä ja erityisesti kantavanhemmista. Leevin Y-kromosomistä määräytyviä pappeja ja leeviläisiä ei ehkä ole enää löydettävissä 10 kadonneen sukukunnan joukosta, koska he pääosin siirtyivät Israelin jumalattomuuden tähden Jerobeamin aikana Juudan puolelle (2. Aik. 11:13-16). Hiskian aikana myös hurskaita efraimilaisia, manasselaisia, isaskarilaisia ja sebulonilaisia pakeni Juudan puolelle (2. Aik. 30:18). Uusi Testamentti mainitsee naisprofeetta Hannan Asserin heimosta (Luuk. 2:25-38).

Iltasanomat kummasteli 16.3.2010, miksi suomalaiset ovat geneettisesti lähempänä hollantilaisia kuin ruotsalaisia tai unkarilaisia, vaikka perhesiteitä on enemmän Ruotsiin kuin Hollantiin. Tämä voisi selittyä sillä, että suomalaiset olisivat idästä saapunutta Israelin perhettä, jolloin heillä olisi samat 4 kantaäitiä kuin juutalaisilla ja että hollantilaisissa on etelästä tullutta juutalaista perimää runsaammin kuin ruotsalaisissa. Pekka T. Lyyräsen kasetin a-puoli (39 minuuttia) ja kasetin b-puoli (45 minuuttia) jne. saa Kointähti ry:ltä.

DNA PALJASTAA (DNA will expose):

DNA Ihmisen perimän kaksoiskierteisissä molekyyleissä on AT ja CG emäspareja 3,4 miljardia, jotka jakautuvat 23 kromosomiparissa noin 30000 geeniksi (esim. sinisilmäisyys). Juutalaisilla pappissuvuilla on DNA-tutkimusta ja heidän DNA-perimää on eri kansoissa mm. turkkilaisperäisen(?) Kasaarivaltion käännyttyä juutalaisuuteen 740 jKr. Tämä hebrealaisvaltio ulottui Kaukasukselta kauas Venäjän korpiin, joissa asui ehkä myös Assyriasta paenneita Israelin mooseksenuskoisia kadonneita 10-heimolaisia, jotka eivät olleet kestäneet vihollistensa edessä "pelokkaan ja aran sydämensä" vuoksi (5. Moos. 28:65).
Suomen ja Turkin välillä on kielisukulaisuutta, joten suomalaisista ja askenaseista löytynee kasaarien DNA:ta osoittaen yhteisiä turkkilaisia sukujuuria, mikä ei vielä osoittane, että jokin suomalainen olisi juutalainen tai kadonnut israelilainen.

DNA:n näytteitä tulisi saada "Hesekiel 37:n hautalaaksosta" Midianissa niiden 3000:n israelilaisen kuivista luista, jotka 3500 vuotta sitten kapinoivat Siinailla (2.Moos.32:28). Nyt sinne tarjotaan jopa sähköistä viisumia, joten klikkaapa satelliittikuvaa alla: Mt.Sinai
Mutaatioista tultaneen löytämään kunkin Jaakobin 12 pojan erityisiä geneettisiä piirteitä. Aikojen kuluessa Y-kromosomeiSSa (=puhdas isälinja), muissa kromosomeissa ja mitokondrioissa (=puhdas äitilinja) kertyneet mutaatiot paljastavat heinojen vaelluksia ja jopa sukuhistoriaa. Esimerkiksi Aaronin pojilla arvioitiin olevan noin 106:nnen sukupolven, kun taas kohenilaisesta sukukirjasta laskettiin niiden määräksi 103.

Uuden Suomen 18.8.2016 mukaan suomalaisten geeniperimä on Euroopassa niin ainutlaatuinen, että heidät pitäisi luokitella omaksi väestökseen! Eivät siis ole ruotsalaisia tai muitakaan Euroopan kansallisuuksia vaan suomalaisia. Kansainvälisissä DNA-tutkimuksissa suomalaiset erottuvat yhä selvemmin omaksi erakkokansakseen. Eivät he siis pääse pakoon kansallisiin geeneihinsä tulleita pieniä mutaatiovaurioita eli ei edes ns. SNP-pilkkujaankaan (yhden emäksen virheitä). Alla vasemmalla olevan Pää-Komponentti-Analyysin (PCA) kaksi ensimmäistä ominais(eigen)vektoria sen jo selvästi osoittavat, kun Suomea (FI) verrataan muuhun Euroopaan DNA-kartoilla. Klikkaapa myös kuvaa, jossa poseeraa vaaleanpunainen pantteri. Itä-Euroopasta erotutaan selvästi myös Y-kromosomeissa. PCAmapDNA Ychrom

Joosefin ruumisarkku Patriarkka Joosef "vannotti" Egyptissä, että hänen "luunsa oli vietävä" Israeliin (1. Moos. 50:25), joista voitaneen nyt jäljittää Joosefin miespuoliset perilliset, vaikkakin hänen hautansa Sikemissä tuhottiin vuonna 2000. Muidenkin patri- ja matriarkkojen haudalla Makpelan luolassa Länsirannan Hebronissa ja Raakelin haudalla Betlehemissä on myös erittäin kovia uskonnollispoliittista jännitettä. Jeesuksen kuollessa monien pyhien ruumiit nousivat ylös (Matt. 27:51-53). Luuarkeologiasta puhui Suomessa ensimmäisenä: Pekka T. Lyyränen, osa I ja Pekka T. Lyyränen, osa II.

YHTÄ PERHETTÄ (Same family):

Wiik: Mistä olemme tulleet? Arvostetun Discover -tiedelehden raportti "Suomen kiehtovat geenit" kertoo, etteivät suomalaiset ole mikään eri kansojen sekoitus vaan perimältään "niin samanlaisia, että tiedemiehet voivat suodattaa esiin juuri ne geenit, mitkä aiheuttavat sydäntaudin, sokeritaudin ja astman."

Suomen miesten Y-kromosomit ovat yli 60 prosenttisesti N3-haplotyyppiä ts. N1c (kts. YSNP-karttaa). Suomalaisten miesten pojat ovat tyypillisesti eurooppalaisia paitsi, että ovat ajautuneet Pohjois-Eurooppaan saakka Venäjän asumattomien pohjoisten erämaiden kautta Keski-Aasian Uzbekistanin seuduilta mutta alunperin ehkä jopa Egyptistä (Exodus?) asti, sillä X-kromosomitkin ovat Lähi-Idästä 85 prosenttisesti. Muutkin eurooppalaiset heimot ovat alunperin Lähi-Idästä hyvinkin varhaisina aikoina mutta tulleet tänne eteläisiä reittejä pitkin.

Oheisessa ”Y-kromosomin vaellukset”-kartassa esiintyvien nuolien suunnat on johdettu Darwinin kehitysopin mukaisesta ajattelusta, missä Aatamin uskotaan syntyneen simpanssista noin 100000 vuotta sitten Afrikan mantereella. Raamatun mukaan Aatami luotiin Lähi-Idän tienoilla sijainneessa Eedenissä yhdessä koko elollisen luonnon kanssa vain noin 6000 vuotta sitten. DNA ei kerro jonkin muinaisen isä/poika –suhteen todellista suuntaa havaitun mutaation avulla, koska ei voida aina tietää, kumpi kromosomin jostakin emäsrakenteesta oli se alkuperäisempi. Arkeologista ajoitustakaan ei voi pitää edes suuntaa antavana, koska se perustuu radiohiilimenetelmään, missä ilmakehän radioaktiivisuuden oletetaan hyväuskoisesti pysyneen muka vakiona vuosituhannesta toiseen. Karttaa voi pitää luotettavana kansojen sukulaisuuksien osalta, mutta oikeaa Aatamia saattaisi paremmin edustaa jokin aasialainen haploryhmä F, G, J, K, NO tai P kuin mikään afrikkalainen A, B, C, D tai E.

Aatamin sukupuu Y-kromosomin N-haploryhmää esiintyy Suomen lisäksi hyvin vähäisessä määrin eteläisessä Egyptissä, mikä voisi selittyä juutalaisista ja niistä efraimilaisista, jotka pakenivat pohjoisen Israelin 10 sukukunnan jumalattomuutta Juudan puolelle (2. Aik. 30:18), mutta joutuivat esimerkiksi Jeremian mukana Egyptiin, kuten Hoosea 9:3 sanoo: "Eivät he saa asua Herran maassa, vaan Efraimin on palattava Egyptiin, ja Assurissa he syövät saastaista." Romaneja on ollut Assyriassa ja Egyptissä.

Juutalaisten ja ismaelilaisten Y-kromosomeissa esiintyy J-haploryhmää, joten Terah ja Aabraham saattoivat edustaa joko C- tai F-haploryhmää. Jotta suomensukuisten kansojen voisi mitenkään ajatella polveutuvan partiarkka Jaakobista, niin tällöin Israelin haploryhmän olisi pitänyt olla joko C, F, K tai N. Kuitenkin jos Jaakob olisi ollut C tai F, niin miltei kaikki kansat (arabit mukaan lukien) polveutuisivat Jaakobista (1. Aik. 27:23), mutta jos Jaakob olisi ollut K tai N, niin se merkitsisi, että nyky-Israelin geeniperimä määräytyisi isälinjan sijasta vain neljästä matriarkasta Lea, Raakel, Bilha ja Silpa. DNA-tutkimusten mukaan juutalaisilla näyttääkin olevan vain 4 kantaäitiä.

Yritykset kytkeä Israelia muinaisiin isälinjoihin näyttäisivät ainakin toistaiseksi olevan enemmän tai vähemmän epäonnistuneita. Tilanne saattaa olla sama myös J:stä esiin poimitun ylimmäispapillisten Aaronin poikien ns. Cohen Modal Haplotyypin (CMH) kohdalla, sillä nyt jo 3500 vuotta Jaakobin kuoleman jälkeen täytyisi hänen Y-kromosominsa olla joko kokonaan väistynyt mistä tahansa kansanryhmästä tai olla siinä lähes 100-prosenttisesti vallitsevana. Tällaista Jaakobin mieslinjaa saattaa vielä esiintyä vain hyvin erikoissa kansanryhmissä kuten esimerkiksi Tunisian Coheneissa ja ehkäpä joko samarialaisissa, romaneissa, suomalaisissa tai varsinkin suomensukuisissa pohjoisissa erakkokansoissa, jotka ovat syystä tai toisesta olleet tehokkaasti erossa muista.

Suomi olisi siis joko lähes 100-prosenttisesti efraimia, sillä kaikki ovat jo sukulaisia keskenään tuhansien vuosien takaa, tai sitten ei lainkaan, sillä minkä tahansa yksittäisen esivanhemman kromosomit liukenevat väestöstä vähitellen pois. Samanlaiseen poistumiseen altistuvat myös patri- ja matriarkkojen X- ja Y-kromosomit. Siksi on nyt ymmärrettävämpää, miksi profeetat Esra ja Nehemia tuomitsivat niin jyrkästi israelilaisten seka-avioliitot (Neh. 13:23-31). Niiden vuoksi nyt on hankalaa vaatia raamatullista perintöoikeutta Pyhään Maahan pelkästään juridisesti tunnustetuin geneettisin perustein.

Missä muualla kuin Suomessa voisi enää geneettisesti tunnistettavissa oleva pohjoiseen asettunut Joosef nykyään majailla? Helsingin Sanomat kertoi 13.5.2008 Suomen olevan geneettisesti vain kahta eri kansaa. Olisivatko nämä Joosefin Efraim sekä suomenruotsalaisia ja juutalaisia Euroopasta?

NELJÄ KANTAÄITIÄ H,J,U,K (Four founding mothers H,J,U,K):

mtDNA klaanit Mitokondrio on bakteeria muistuttava solun sisällä symbioosissa elävä eliökanta, joka tuottaa lämpöä ja avustaa solua aineenvaihdunnassa. Sen rengasmaisessa mtDNA-molekyylissä on 16600 emästä, joihin on koodattu vain 37 tunnettua geeniä. Koska mitokondrio on tavattoman yksinkertainen kromosomeihin verrattuna, niin mutaatioita tapahtuu hyvin harvoin. Koska siittiön koko on häviävän pieni verrattuna munasoluun, niin lapsen mtDNA tulee äidiltä. Mitokondrio soveltuu ihmiskunnan laajamittaisten vaellusten selvittämiseen paremmin kuin kromosomit, koska se siirtyy äidiltä kaikille lapsille, eikä siksi liukene ajan saatossa kokonaan pois perillisiltä, kuten esimerkiksi Y- ja X-kromosomityypit tekevät.

Suomen kantaäidit voidaankin jäljittää suomalaisten mtDNA:n perusteella, jonka tärkeimmät haploryhmät ovat H (40%), U (16-28%) ja J (5-14%) sekä W (4-9%) ja T (3-6%). Nämä viittaavat sukulaisuuteen juutalaisten haploryhmien K (32%), H (21%), N1 (10%), J (7%) ja U (6%) kanssa. Lisäksi K polveutuu U:sta ja W ja N1 ovat "serkuksia" kuten T ja J. Pohjoisen Suomen väestössä esiintyy U:ta tuplasti (28%) eteläiseen (16%) verrattuna, mikä viittaa alkuperäisten idästä tulleiden suomalaisten eurooppalaisuuteen ja/tai israelilaisuuteen. H:ta esiintyy juutalaisilla Euroopassa (21%) muita vähemmän, mutta H on silti juutalaisilla hyvin yleinen Venäjällä (27%) ja varsinkin Afrikassa (32%).

Jaakobilla on ollut jälkikasvua tyttärestään Diinasta Simeonin(?) puolisona, mikä lienee välittänyt Lean mitokondriota eteenpäin. Haploryhmät K, H, N1 ja J tullevat kuitenkin lähinnä Jaakobin miniöiltä muttei ehkä matriarkoilta Raakel, Bilha ja Silpa. Miniöitä olivat ainakin kanaanilainen Taamar ja egyptiläinen Aasenat. Juutalaiset voisivat siis olla yli 66 (=32+21+7+6) prosenttisesti etnistä Israelia eikä sitä vain uskonnoltaan. Pohjoisen Euroopan suomensukuiset kansat saattaisivat polveutua jopa 82 (=40+28+14) prosenttisesti tällaisista yhteisistä kantaäideistä ja olla pakanoihin vähiten sekoittuneita Israelin heimoja.

Arkeologisesti arvokkaita hautoja löytyy koskemattomina Israelista ja Lähi-idästä, joista voitaneen varsinkin mtDNA:n avulla jäljittää Jaakobin koko perheen nykyinen jälkikasvu. Pantteri ei pääse pilkkujaan pakoon (Jer. 13:23), mutta on aivan eri asia, milloin antisemitismin vuoksi vaarallista DNA-tietoa vuotaa julkisuuteen. Länsimainen arkeologia pitää juutalaistenkin DNA ja mtDNA haploryhmiä kymmeniä tuhansia vuosia vanhoina, joten se ei saa niitä sopimaan Raamatun historiallisiin puitteisiin. Ihmiskunta elää vasta vuotta 5774 juutalaisen kalenterin mukaan, vaikka eloton maa ja universumi olivat olleet miljardeja vuosia olemassa asteroidi-iskuineen, jääkausineen yms. (2. Piet 3:5).

Epäuskoinen tiedemaailma ei pysty selittämään, kuinka Suomen miehet ovat tulleet idästä Y-kromosominsa mukaan ja naiset lännestä mitokondrioidensa ja X-kromosomiensa mukaan. Olisivatko siis miehet onnistuneet hankkimaan vaimonsa Euroopasta, joiden jälkeläisistä olisivat selviytyneet sodista tai muista suurista katastrofeista elossa (eli ns. geneettisistä pullonkauloista) vain ne, jotka kantoivat juutalaisille tyypillisiä mitokondrioita ja X-kromosomeja? Eikö ole pikemminkin niin, että Eeva luotiin vain 6000 vuotta sitten, eikä hän suinkaan polveutunut simpanssista ja että kaikki suomensukuiset kansat ovat israelilaisia, jotka pakenivat Assurin pakkosiirtolaisuudestaan Siperian arojen ja/tai Volgan mutkan kautta uudisasukkaiksi Suomeenkin saakka?

KAKSI GENEETTISTÄ PULLONKAULAA (Two genetic bottlenecks):

Aasenat Mitokondrio K:n puuttuminen suomalaisilta (Efraimilta?) ja mitokondrio U:n vähäisyys juutalaisilla voisi ehkä selittyä Raamatun historiasta. Benjamin asettui ilmeisesti Joosefin rinnalle hallintotoimiin Egyptissä, joten Benjamin saattoi saada saman mitokondrion U(?) kuin Joosef yläluokkaiselta Aasenatilta. Muut veljet sijoittuivat Gooseniin, mistä ovat saaneet egyptiläisen maatalousväestön mitokondriota K(?). K polveutui U:sta, joten molemmat ovat lähtöisin samasta kansasta tai kansanryhmästä.

Mitokondrio K saattoi hävitä kokonaan Efraimilta seuraavalla tavalla. Joosefin ja Juudan välillä vallitsi alusta alkaen kiista esikoisuudesta, joten Efraim lienee ottanut ulkopuolisia miniöitä ensisijassa sukulaisheimoistaan Benjaminista ja Manassesta, joilta K(?) olisi alunperinkin jo puuttunut. Kun Efraimin asekuntoiset 42000 miestä olivat kaatuneet sisällissodassa (Tuom. 12:6), niin heidän leskistään (ja tyttäristään) nekin harvat, jotka olisivat olleet levittämässä mitokondriota K(?) Efraimiin, saattoivat joutua palaamaan takaisin isiensä koteihin muualle Israeliin (1. Moos. 38:11).

Mitokondrio U:n vähäisyys juutalaisilla voisi selittyä sillä, että Joosef olisi saanut sen Egyptin aatelistoon kuuluneelta Aasenatilta ja että sitä olisi myöhemmin esiintynyt juutalaisissa vain Benjaminissa, jolta se hävisi verisessä sisällissodassa (Tuom. 21:1-24). Benjaministä jäi henkiin vain 600 miestä Rimmonin kalliolle, mistä ei mikään mitokondrio enää siirtynyt eteenpäin. Benjaminin oli täytynyt elää hyvin itsekästä ja eristäytynyttä elämää, koska sen kohtaloa murehdittiin Israelissa vain yhteisen kantaisän vuoksi (Tuom. 21:1-3).

PROFEETALLINEN HENKI (Prophetic information):

tuhlaajapojan paluu Oulun profeetta kertoi 11.6.1961 Jumalan sanovan, että "Suomi on rakkain kansani Israelin jälkeen." Koska "Efraim ja häneen liittyneet Israelin heimot" ovat kadoksissa, niin Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala ei liene voinut antaa tällaista rakkauden tunnustusta kuin tuhlaajapoika-"lempilapselleen Efraimille" (Jer. 31:16-20), jonka oli luvannut "tuoda takaisin pohjoisesta maasta (=Finland?) aikojen lopussa" ja pitää "esikoisenaan" (Jer. 31:2-9) ennen vanhempaa Juudaa (nyky-Israelia). Vuonna 2002 Nancy Gander kertoi Suomen olevan Jumalan kirkas tähti. Vuonna 2008 Chuck D. Pierce ennusti Suomen saavan Israelissa varakkaan Joosefin ja rohkean jerikolaisen portto Raahabin roolit.

Suomussalmella nähtiin aamuyöstä kilometrin korkuinen enkeli 7.1.2010 (Mikael?) valmiina puhaltamaan pasuunaan ikäänkuin Efraimin johdossa olevan Israelin olisi aika valmistautua tehtäviinsä. Alavus-Virrat -tiellä 22.1.2011 nähtiin enkeli taivaalla, joka ilmoitti maan elon kypsyneen leikattavaksi, mikä saattaa tarkoittaa 144000 leikkuumiehen kutsumista nyt töihin Israelin esikoisen Efraimin johdolla (Jer. 31:9). Jerusalemissa 28.1.2011 väitettiin nähdyn tulipallon laskeutumisen Kalliomoskeijan päälle (Ilm. 13:13?). Kauhavalla 24.4.2011 ilmestyi miekkaa kantava suuri enkeli, joka herätti suuren Jumalan pelon katselijassaan.

PELASTUMINEN KANSANA (Nation to be saved):

Israel tulee "kääntymään ahdistuksessaan kaikesta sydämestänsä Jumalan puoleen" (5.Moos. 4:27-30) ilmeisesti ensimmäisenä kansana maailmassa, "kun pakanain täysi luku on sisälle tullut." (Room. 11:25-26), mutta tuleeko Efraimin esikoisuuden tunnusmerkki täyttymään Suomen ja ehkä muiden sen sukuisten kansojen kohdalla jo sitä ennen? Kuinka maailman sikakaukaloilla ryvettyneistä kymmenestä kadonneesta "tuhlaajapojasta" voisi kustakin muulla tavoin syntyä ne 12000 valittua (Ilm. 7:5-8), jotka kirkastavat Jumalan kunniaa "päivän kuorman ja helteen kantaneiden" Juudan, Leevin ja Benjaminin rinnalla (Matt. 20:12)?

Jeesus tunnusti samarialaisen vaimon Sykarin kaivolla israelilaiseksi vastoin yhäti vallitsevaa juutalaista käytäntöä. Raamatun (Joos. 1:4) ennustaman Suur-Israelin, mikä ulottuu Välimerestä aina Eufrat-virtaan saakka, saattaa voida ymmärtää syntyvän siten, että alueen Abrahamin jälkeläiset tunnustavat Jeesuksen Messiaakseen ja Jeesus tunnustaa jumalallisella arvovallaan heidän perintöoikeutensa Kanaanin maahan sen heidän osittaisenkin israelilaisen geeniperimänsä vuoksi, mitä arabeissa on alkuseurakunnankin ajoista asti. Rohkeat arabikristityt uskaltavat olla perimästään ylpeitä, vaikka islamin ja juutalaisuuden välillä on vaarallinen poliittinen kiista uskonnollisesta esikoisuudesta. Jeesus viitannee tällaiseen ongelmaan sanoessaan samarialaiselle vaimolle: "... se mies (=herra?), joka sinulla nyt on, ei ole omasi" (Joh.4:18-22). Ehkäpä väärän herran vuoksi Jeesus ei tunnusta sekakansaa "Israelin huoneen kadonneiksi lampaiksi", vaikkei pitänyt samarialaisia pakanoina (Matt. 10:5-6) antaen kallista aikaansa kaksi päivää (Joh. 4:40),

JAAKOBIN KIRJEEN VASTAANOTTAMINEN (James' Letter received at last):

Suomensukuiset kansat Venäjällä ovat saamassa apostoli Jaakobin kirjeen hajallaan oleville heimolaisilleen, missä heille vasta nyt kerrotaan: "... Herran tulemus on lähellä" (Jaak. 5:8) ja ettei se enää ole vuosituhansien takana kuten apostolien päivinä. Suomen Lähetysseuran perustamiskirjassa vuonna 1859 määriteltiin sen ainoaksi lähetystehtäväksi sukulaiskansojen evankeliointi, mutta tätä se on pystynyt tekemään vuodesta 1992 Neuvostoliiton hajottua. Samaan aikaan alkoi messiaanisia seurakuntia syntyä Israeliin. Ensimmäinen lähetyssaarnaaja Martti Rautanen lähti Afrikkaan vuonna 1868 vastoin oman sydämensä paloa, ikäänkuin Venäjän suomalaisten heimojen ei olisi vielä ollut aika pelastua, ennen kuin jokin "pakanain luku täyttyy".

PALUU POHJOISESTA (from North):

Jesaja ennusti jo noin 100 vuotta ennen Ensimmäisen Temppelin hävitystä ja Juudan joutumista Baabelin pakkosiirtolaisuuteen, että Assyyrian pakkosiirtolaisuuteen kadonneet ja Egyptiin karkoitetut Israelin heimot palaavat (Jesaja 27:8-13). Efraimin heimo palaa vuoristoonsa Jordan-joen länsirannalle (Hesekiel 48:5). Jeremia ennusti: "Niinä päivinä Juuda menee Israelin luo ja yhdessä ne tulevat pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin omaksi teidän isillenne" (Jeremia 3:18). Heprealaisissa ja latinalaisissa alkuteksteissä Juuda siis menee Israelin luo (ts. liittyy siihen Israeliin), joka vielä asuu pohjoisessa maassa (Venäjällä?), ja sieltä yhdessä palataan esi-isien perintömaahan! Tällaiseksi Israelin kokoontumisen paikaksi "pohjoisimmassa Pohjolassa" eli ("ilmestysvuoreksi Otavan tähtikuvion alla" Jes. 14:13) osoittautunee Pietarin ja Arkangelin laajat ympäristöt, missä jo ovat kauan asuneet juutalaiset ja suomensukuiset vähemmistöt. Näkikö Jeremia 2600 vuotta sitten juutalaisten ja israelilaisten kohtaamisen Suomessa (=Finland) "maan pohjoisella äärellä" (Jer. 31:8) ? Gustaf Johansson

Suomensukuisia kansoja on maailmassa lähes yhtä paljon kuin juutalaisia. Egyptistä lähdettäessä oltiin upporikkaita (1. Moos. 15:14). Suomen turvesoista voitaisiin Fischer-Tropsch prosessilla tuottaa dieselöljyä moninkertaisesti Pohjanmeren öljykenttään verrattuna. Olisiko Mooseksen kirouksen mukaisesti ihmisiä "niellyt vihollisten maa" (3. Moos. 26:38) lopulta muuttumassa valtavaksi suomalaisten paluumuuttoon tarvittavaksi rikkaudeksi?

Arkkipiispa Gustaf Johansson:in (1844–1930) kerrotaan nähneen enkelin Turun tuomiokirkossa, joka kertoi Suomen kohtaavan kolme miekaniskua ja viimeisen uppoavan kahvaan asti. Näin fatalistista profetiaa ei voine pitää kristillisenä, jollei enkeli olisi ennustanut paluumuuttoa Kanaanin maahan? Jo 20 vuotta sitten Viktor Klimenko ennusti Venäjän valtaavan Suomen ostamalla, kun kaasuputkea rakennetaan. "Jumala on säätänyt kansoille ajat ja asumisen rajat" (Apt. 17:26), joten kadonneetkin heimot asettuvat perintömailleen varsinkin Länsirannan alueille, joilta Juuda on ollut vetäytymässä Barack Hussein Obaman painostuksesta.

JOOSEF PELASTAJAKSI ( Messiah Ben Joseph, Deut. 33:17):

Joosef Egyptin valtiaana ollessaan Joosef pelasti Jaakobin perheen nälkäkuolemalta. Juutalaiset odottavat Joosefin "uljasta" jälkeläistä pelastajakseen (5. Moos. 33:17), kunnes Messias Daavidin Poika saapuu kuninkaaksi Taivaasta. Englantilaisissa ja amerikkalaisissa kristillisissä piireissä esiintyykin näkemystä, että nämä kaksi suurta kansaa yhdessä muodostaisivat Joosefin kadonneen heimon siten, että Englanti olisi Efraim ja Yhdysvallat Manasse. Joosefin heimolle kuuluneet Jaakobin (1. Moos. 49:22-26) ja Mooseksen ajalliset siunaukset ovat tavoittaneet nämä kaksi maailmanvaltaa niin voimallisesti, että ilman niiden poliittista, sotilaallista ja taloudellista tukea ei Israelia ehkä olisi juutalaisten valtiona vielä olemassakaan.

Partiarkka Jaakobin esikoissiunauksen mukaan Efraimista oli tuleva Juudan tapaan ilmeisen varakas ja hengellinen (Nokiat?) kansallisvaltio (1. Moos. 48:19) kuten Suomi, joka saattaisi voida ostaa Jordanin länsi- ja itärantojen "pellon" (Matt. 13:44), mihin Manasse ei paljon pienempänä pysty.

KIISTA ESIKOISUUDESTA LOPPUU (Dispute on birthright will cease):

Suomen Leijona Juudan Leijona "Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia" (Jes. 11:13). Voisiko minkään muun, kuin Suomen siniristisen valtiolipun leijonan kuvitella paremmin ennakoivan sovintoa Efraimin ja Juudan Kuninkaan välillä? Suomen vaakunassa on yhdeksän ruusuketta, joiden lukumäärä täsmää yhdeksään Ilmestyskirjassa (Ilm. 7:5-8) lueteltuun vielä kadoksissa olevaan Jaakobin poikaan.

Tästä arvokkaasta luettelosta ei Daan liene hävinnyt kymmenentenä heimona, vaan Manassen nimi näyttää tulleen vahingossa Daanin tilalle, millaiseen käännösvirheeseen kreikkalaisen alkutekstin 7-jakoinen raamattukoodi viittaisi. Daan on ensimmäisenä Hesekielin profeetallisessa luvussa 48, joten 9 ruusuketta saattaisivat edustaa heimoja: Ruuben, Simeon, Daan, Naftali, Gaad, Asser, Isaskar, Sebulon ja Joosef. Tosin Manassen 9000 ja Efraimin 350 heimolaista juutalaisella uskonnollisella identiteetillä ovat löytyneet Intiasta. Benjamin ja osa Manassea sekä Leeviä eivät joutuneet pohjoiseen "Arzarethiin".

ISRAELIN YHDISTYMINEN (Israel reunified i.e. the Second Exodus):

Eivätkä he enää ole "kahtena kansana" eivätkä jakautuneina "kahdeksi valtakunnaksi" (Hes 37:22) kuten "Juuda ja häneen liittyneet israelilaiset" (nyky-Israel) ja "Joosefin Efraim ja kaikki häneen liittyneet Israelin heimot" ("eronnut" Israel). Hoosea 1:11 ennustaa: "Juudan miehet ja Israelin miehet kokoontuvat yhteen ja asettavat itsellensä yhteisen pään; ja he lähtevät sotaan siitä maasta, sillä suuri on Jisreelin päivä."
Kirjan Avigdor Shachan (2007) pohjalta voi kuitenkin otaksua, että askenaasit voisivat kasaariperimänsä (kts. "13."heimo) vuoksi olla alunperin: Naftali, Daan, Asser ja Sebulon. (kts. heimokarttaa vasemmalla). Kun tätä vertaa Israelin nykyiseen karttaan huomaa, että Juudan ja Benjaminin lisäksi näiden neljän heimon maita onkin jo saatu takaisin! Kuten Raamattu olikin ennustanut, että "Juuda menee Israelin luo ja yhdessä palaavat pohjoisesta maasta". Täten enää puuttuisivat: Efraim, Ruuben, Gaad, Isaskar ja Manasse sekä ehkä Simeon. Rabbi Avraham Feld kertoi youtubessa englanniksi, että 10-heimolaisia ollaan valmiita ottamaan vastaan Samarian vuorille, kunhan ympärileikkauttavat miehensä.

Kadonneen Joosefin Efraimin sukukunnan löytymistä ja paluuta ennakoivat:

- Efraim-tilaisuus Ahmovaarassa 6.12.2019
- Suomalaisten-alkuperan-salaisuus-avautuu 7.1.2020
- Profeetta Veronika Westin vakava sanoma Suomelle 1.9.2018
- Profeetta Charlie Shampin sanoma Suomelle 25.12.2017
- Pastori Pekka T. Lyyränen (1954-2016) tutkimuksia Suomen DNA:sta
- Sefardi- ja Anusim-konferenssi Negevissä 23-25.3.2016
- TV7:n Valkeakarien "Kuningaskunnan Tuuli"-ohjelmat Negevistä 23-25.3.2016
- Efraimilaiskongressi Arielissä 25-27.5.2015
- Sirkku Saban raportteja osa 1 ja osa 2 .

Kirjassaan "Jerusalem: the Biography" Simon Montefiore (2011) kertoo Jerusalemin historian olleen nivoutuneena Euroopan uskonnolliseen valtapolitiikkaan. Siten ei pitäisi liittää länsimaisen kulttuurin kaikkia ilmentymiä Israelin kadonneisiin heimoihin. Kelttien ja saksonien perinteet voivatkin olla harhauttavia ("Symbols of our Celto-Saxon Heritage" by W.H. Bennet). Kuitenkaan "Liitonarkkia ei enää muistella, ei kaivata eikä tehdä" edes Temppeliäkään varten (Jeremia 3:16) , mutta se tapahtunee vasta kun Israel yhdentyy "esikoisheimonsa Efraimin" johdolla (Jeremia 31:2-9).

Osoittautuuko Suomi Israelin kadonneeksi toiseksi kansallisvaltioksi (Hes. 37:16-22), joka oli kauan saanut olla ilman omaa ruhtinasta ja hallintoa (Hoosea 3:4-5)) Ruotsin ja Venäjän alaisina? Ennustettu (Steven Lightle, 1983) juutalaistulva Venäjältä, missä suomensukuiset kansat ("tsuhnat") ja juutalaiset ovat jo kohdanneet toisensa (Jeremia 3:18), saattaa koskea suomalaisia ymmärrettyä syvällisemmin:
Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta', vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut'. (Jeremia 23:7-9). Kun ensimmäisessä eksoduksessa oli israelilaisia 2-3 miljoonaa (5.Moos.26:), niin tässä suuressa eksoduksessa täytynee heitä olla kymmeniä miljoonia jollei jopa satoja!

ISRAELIN SUURI KUTSUMUS (Israel's high calling):

Jumala valitsi kaikkien kansojen joukosta Israelin, että se kertoisi lapsilleen kokemistaan suurista teoista, joista seikkaperäisesti kertoo jollain tavoin säilynyt "Oikeamielisen Kirja (engl.)" (Joos. 10:13 ja 2. Sam. 1:18). Oikeamielisen Kirja (suom.) muistuttaa pyhäkoulujen "Ikuisia Kertomuksia" ja ehkä aavistuksen verran Kalevalaa. Omakohtaisesti koetut ihmeet ovat olleet rohkaisemassa juutalaisia tunnustamaan maailmalle, että JHWH:n fyysisen läsnäolon Kirkkaus (=Sekiina) asui heidän keskellään Liitonarkin armoistuimella (Jes.46:13). Liitonarkki ei aina ole ollut ihmiskäsin rakennetun temppelin kaikkein pyhimmässä (Hes.11:23).
Helena Konttinen ValterJuvelius
Suomalainen Valter Juvelius (1865-1922) etsi Liitonarkkia ilmestyksellisesti löytämänsä Hesekiel-koodin perusteella Jerusalemista vuosina 1908-1912, koska se Juveliuksen mukaan osoittaisisi toteen Kristuksen ylösnousemuksen: "...will set to rest all doubts concerning the resurrection of Christ" .

Horrossaarnaaja Helena Konttinen (1871-1916) ennusti Liitonarkin löytyvän Jerusalemin muurin ulkopuolelta ennen Kristuksen toista tulemista, muttei sitä ehkä saataisi enää ehjänä esiin. Ilmestyskirja (11:19) ilmoittaa Liitonarkin palaavan takaisin maailmanhistoriaan yhdessä Israelin kanssa, kun Israel (=Jumalan vaimo) "synnyttää poikalapsen" (ei enää Jeesusta) kaitsemaan kaikkia kansoja "rautaisella valtikalla" (Ilm.12:5), (Ps. 2:9) ja (Jes. 41:15).

Länsimaiset darwinistiset ideologiat saavat kuoliniskun, kun Israel herää "prinsessa Ruususen" unesta todistamaan oikeudellisesti pätevin näytöin oman "Messiaansa kuolemasta ja Hänen taivaallisen perintönsä jakamisesta" (Hebr. 9:16) koko ihmiskunnan hyväksi. Tieteisuskoiselle maailmalle se olisi "kuin elämä kuolleista" (Room. 11:15). Ne, jotka ovat jäljellä Jaakobin heimosta pakanain seassa, ovat kuin "kaste" ja "leijona" (Miika 5:6-7), mitkä viitannevat Ilmestyskirjan 144000 sinetöityyn lopunajan todistajaan tai aramealaisen Raamatun mukaan 12 ruhtinaaseen kustakin 12 heimosta (Ilm. 7:3-8).

HOLOCAUST (Shoah):

Viikunapistiäinen Viikunapuuta käytetään Raamatussa vertauskuvana Israelista. Jeesus ei liene niin kasvikunnasta välittänyt, että olisi viitsinyt yksittäistä puuta vain sen hedelmättömyyden vuoksi "kirota", vaan tämän on ymmärretty olleen ennustuksen Israelia kohtaavista tuomioista. Viikunapuu ei kuitenkaan voi tuottaa hedelmää, jos sen pölyttämiseen erikoistunut pieni viikunapistiäinen epäonnistuu tehtävässään.

Onnettomasti käynee niiden kadonneiden pohjois-israelilaisten, joita ei onnistuta ajoissa saamaan tietoisiksi ja vakuuttamaan heitä heidän korkeasta kansallisesta kutsumuksestaan, missä ja keitä he nyt sitten geneettisesti ovatkaan. Kaksi kolmesta tuhoutuu, kunnes "jäännös pelastuu" tunnustaen lopulta ahdistuksessaan: "Herra, minun Jumalani." (Sak. 13:8-9). Kristittyjä armenialaisia kohtasi laaja murha-aalto vuonna 1915, mutta Suomi välttyi tällaiselta Solovetskin luostariin "antimessias Ben Joosefin" (Joosef Stalin) suunnittelemalta tuholta vuosina 1939-1945. Edvard Radzinsky:n mukaan Stalin katsoi voivansa siirtää Suomen 4-miljoonaisen kansan kokonaan pois.

LUVATUN MAAN VALLOITTAMINEN (Evangelizing the Promised Land):

Georg August Wallin Ensimmäisellä kerralla mentiin Kanaanmaahan "efraimilaisen Joosuan" Nuuninpojan johdolla. Enää se ei ole Vanhan Liiton mukaista valloitussotaa, vaan Uuden Testamentin jakoa sen Taivaallisen perinnönjättäjän johdolla. Jeesus viittaa Joosefin hallintokaupungista "Samariasta" tulevaan laupeudentekijään (Luuk. 10:33). Joosua 5:13-15 kertoo, että Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä: "Oletko meikäläisiä vai vihollisiamme?" Mies vastasi: "En kumpaakaan." "Olen Herran sotajoukon päällikkö ja olen juuri saapunut tänne." Silloin Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi: "Herrani, mitä tahdot minun tekevän?" Herran sotajoukon päällikkö sanoi Joosualle: "Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Jesaja 19:24 ennusti, että "sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata."

Yrjö Aukusti Wallin (1811-1852) mittasi ensimmäisenä tutkimusmatkailijana kamelin askelilla "teidän maanne eteläisestä autiomaasta Libanoniin ja Välimereen sekä koko heettiläisten maan suureen Eufratvirtaan saakka" (Joos 1:4). Matriarkka Raakelista polveutuvien Efraimin, Manassen ja Benjaminin perintömaat eivät vielä ole juutalaisten vaan muslimiuskoisten hallinnassa, mutta varsinkin briteillä ja suomalaisilla on evankelioivaa tv-, radio- ja kirjallisuustoimintaa.

KORVAUSTEOLOGIAN KUMOAMINEN (Replacement theology was broken):

Kun Jeesuksen eteen tuotiin aviorikoksesta kiinniotettu nainen, joka Mooseksen lain mukaan olisi tuomittu kuolemaan kivittämällä, niin Herra kirjoitti sormellaan maahan kahdesti (Joh. 8:8). Jumala on kirjoittanut aikojen alusta Efraimin ja oman nimensä JHWH nykyheprealla Beetelin vuorten varjoihin Efraimin vuoristoon siten, että sen voi nähdä Israelin satelliittikuvista sopivaan päiväsaikaan. Avionrikkojavaimon armahtaminen saattaa myös olla profeetallinen rohkaisu kadoksissa olevalle Pohjois-Israelille sen palaamiseksi "Efraimin johdolla" (Hes. 37:16-19) takaisin kotimaahansa. Jumala ei kadu Israelille säätämäänsa kutsumusta (Jer. 31:35-37, Room. 11:5 ja Sak. 22:5). Efraim ja JHWH

PEDON MERKKI (Mark of the beast):

James Finlayson Aleksanteri I Antikristus ja Liitonarkin mahdollinen tuleva haltija saattavat muodostua yhdeksi ja samaksi henkilöksi, sillä "tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, asettuu Jumalan Temppeliin ja julistaa olevansa Jumala" (2. Tess. 2:4 ja Koraani 2:248). Israel pidättelee antikristusta saamasta Jerusalemin Temppeliä ja koko maailmaa valtaansa ennen säädettyä aikaa.

Juutalaisten odottama maallinen Messias ben Joosef (myös nimellä messias ben Efraim, huom. molemmat kadoksissa!) tarjoaa toimeentuloa huipputeknologiansa avulla, kuten tekivät kveekari James Finlayson (1771-1852) ja tsaari Aleksanteri I Suomessa ensimmäisen teollisen vallankumouksen yhteydessä. Toisinajattelijatkin voivat "ostaa ja myydä ottamatta itseensä pedon merkkiä 666", kunnes taivaallinen Messias Ben Daavid (Jeesus) tempaa heidät toisessa tulemisessaan turvaan.

RAAMATTUKOODI (Bible Code):

Raamattukoodi Heprealaisen Raamatun koodirakenne kytkee Joosefin, Efraimin, Suomen ja Finlandin merkillisesti yhteen kuten varsinkin viittaus pakenemisesta "Egyptin" (MITSRAIM) vastaista sotaa (WAR) pohjoiseen. Vaikkei raamattukoodia voi sinällään pitää suoranaisena todisteena, niin se ei ainakaan sulje pois mahdollisuutta, etteikö Suomi voisi osoittautua "kadonneeksi Joosefin Efraimiksi".

VIHOLLISTEN PORTIT (Genesis 22:17):

Jotta Israel kykenee hoitamaan korkean kutsumustehtävänsä koko maailman nro 1 ilosanoman julistajana, niin Israelin kohdalla toteutuu Jumalan lupaus siitä, että se saa haltuunsa vihollistensa tärkeimmät portit (1. Moos. 22:17). Silloin kun Israel oli vielä paatumuksessaan, niin kristilliset kansat kuten Portugali, Espanja, Hollanti, Ranska, Britannian Imperiumi ja USA perivät näitä suuria lupauksia tärkeimpien kaupallisten reittien yms. sillanpääasemien haltijoina (Gibraltar, Kanarian Saaret, Malta, Cape of Good Hope, Goa, Singapore, Suez, Hong Kong, Macao, Cape Horn, Hawai, Panama, Cape Kennedy ja INTERNET sekä satelliitti-TV) ja useimpien teknologisten keksintöjen patentoijina. Jokamiehen tietoliikenne- (kännykät-, mobiili-TV ja sosiaalinen media) ja kuljetusvälineet (robottiautot ja -lennokit) osoittautuvat markkinavoimille vieläkin tärkeämmiksi.

Nokian avaus MicroSoftin Windows-käyttöjärjestelmään LUMIA-puhelimillaan lienee ollut profeetallista. Näiden alojen markkinajohtajiksi ovat nousemassa maantieteellisesti kummallisen vähäiset Suomi (= esikoinen Efraim?), Korea (= kyyn nilkkaan puraisema Daan?) ja niiden sukulaisvaltioita (100 milj.), ja Japani (130 milj.,=muita kadonneita heimoja?). Juuda on avaruus- ja sotilasteknologian eräs tärkeimmistä markkinajohtajista (20 milj., ohjus- ja ydinaseet 1. Moos. 49:8-10). Efraim ja Juuda yhdistävät sotilaalliset (Jes.11:10-16) ja taloudelliset (Jes.19:25) voimavaransa ja tekevät Jumalan ilosanomalle Jerusalemista sillanpääaseman koko maailmaan.

Lähi-Idän väkevistä uskonnollispoliittisista juonitteluista johtuen Israelin kadonneen 10:n heimon omille perintömailleen PALAAMINEN tulee välttämättömäksi Raamatun tarkan historiallisuuden puolustamisessa. Elokuvateattereihin odotellaan prof. Lennart Möllerin ja elokuvatuottaja Tim Mahoneyn dokumenttifilmiä Eksoduksen arkeologisten todisteiden salaamisesta (Conspiracy):

Kerro tietoosi tulevista uusista asioista ja löydöistäsi emailiini antti.lange@yahoo.com: . Locations of visitors to this page Katso myös ajankohtaista Jarmo10:ltä. Tämän voit printata paperille linkistä Kadonneet.pdf .

* Päivitetty 23.2.2021.