Paluu etusivulle

"Vetoomus kristillistä siionismia vastaan"

Hengellisten johtajien lausunto ICEJ:sta

Alla oleva Hengellisten johtajien lausunto ICEJ:sta on julkaistu Ristin Voitossa pari vuotta sitten. Kirjoitus ei saanut osakseen riittävää huomiota, koska ilmaisu "kristillinen sionismi" oli lukijoille täysin vieras. Olisi tullut selkeästi sanoa, että Jerusalemin kristillinen suurlähetystö on suurharha, jonka kanssa kristittyjen ei tule olla missään tekemisissä.

Kristillinen sionismiliike ja juutalaisevankelioiminen


Käsite "kristillinen sionismi" tuotiin 80-luvun alussa myös suomalaisten kristittyjen tietoisuuteen. Monet evankeliset kristityt kuvittelivat sen olevan tehokas tapa evankelioida juutalaisia. Kuitenkin myös meidän maassamme aatteen tukijoina on henkilöitä, joiden mielestä juutalaistenevankelioiminen on turhaa.
Todellisuudessa kyseessä olevan kristillisen sionismin opetus on hämmentävä ja ei-raamatullinen näkemyksessään koskien juutalaisten evankeliointia.
Liike painottaa itse muodostamansa "kristillisen suurlähetystön" nimissä tapahtuvaa poliittista vaikuttamista. Se käyttää vuosittain suuria summia tähän työhön eri maissa. Israelin puolesta puhuminen oikeassa mielessä ei ole huono asia, mutta se ei ole sama kuin juutalaisten evankelioiminen. Kristitty ei ensisijassa ole poliitikko vaan Jeesuksen todistaja.

Liikkeeltä puuttuu suurelta osin Israelin messiaanisten seurakuntien tuki. Itse asiassa suuri osa sitä kohtaan suunnatusta kritiikistä tulee niiden taholta, jotka Israelissa ovat uskonveljiämme. Kristillinen sionismi ei ole sanottavassa määrin pyrkinyt auttamaan paikallisia uskovia heidän monesti vaikeassa asemassaan. Täten se ei liioin ole tukemassa maassa asuvien uskovien mahdollisuutta todistaa Jeesuksesta Messiaana omalle kansalleen.
Kristillinen sionismiliike painottaa juutalaisten kokoamisen Israeliin olevan kristittyjen ensisijainen velvoite. Sen aatteen mukaan kaikkien juutalaisten kokoaminen Israeliin on välttämätön edellytys Jeesuksen paluulle. Tässä yhteydessä ihmisiä on jopa kielletty evankelioimasta Suomen kautta Israeliin muuttavia juutalaisia. Tämä on vastoin Raamatun jokaiselle uskovalle antamaa tehtävää todistaa Jeesuksen sovitustyöstä ei ainoastaan teoin, vaan myös sanoin.

Liikkeen opetukseen kuuluu termi "jäännöskansa", jolla tarkoitetaan lopun ajan seurakuntaa yhteen liittyneenä juutalaisen kansan kanssa. Raamattu ei opeta tällaista tulevaisuudessa tapahtuvaa liittoa, vaan jo nyt uskon kautta Jeesukseen juutalaiset ja pakanat ovat yksi Jumalan kansa. Tätä painottavat myös uskonveljemme Israelissa, jotka pyytävät meidän apuamme.
Maassamme vaikuttava kristillinen sionismi ei ole juutalaisten evankelioimista, eikä sanottavasti tue sitä. Se ei liioin vahvista Israelin uskovien asemaa. Haluammekin vedota evankelisiin kristittyihin, jotta Israel-työ maassamme keskittyisi Raamatun mukaiseen evankelioimiseen, Jeesuksesta Messiaana todistamiseen juutalaisille sekä Israelissa olevien uskonveljiemme auttamiseen.

Allekirjoittajat: Juhani Aitomaa, Kai Antturi, Toivo Haapala, Pertti Hänninen, Jouko Mustila Jouko Rajala, Pirkko Säilä, Eero Junkkaala, Jukka Koistinen, Leo Meller, Seppo Norjanen, Jouni Turtiainen

Paluu etusivulle