Paluu etusivulle

Tämän sukupolven juutalaisten pelastuminen

Erityisesti Jerusalemin kristillisen suurlähetystön (ICEJ) kautta on levinnyt opetus, että nyt ei ole juutalaisten pelastumisen eikä evankelioimisen aika, vaan juutalaiset pelastuvat kansakuntana Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä.

Raamatun mukaan ihmisten pelastuminen etenee seuraavasti lähtökohdista:

·         Synnin alkuperä on yksi: aadamillinen lankeemus.

·         Syntiongelmaan on vain yksi hoito – ristin sovitus.

·         Jeesuksen evankelioimiskäsky velvoittaa saarnaamaan pelastusta kaikille kansoille.

·         Pelastussanoma on vietävä jokaiselle sukupolvelle, koska Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan.

·         Koska kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, jokaisen yksilön on itse ratkaistava suhteensa Jumalaan. Kansan johtajien asenne voi edistää tai haitata ihmisten pelastumista, mutta kukaan ei voi sälyttää omaa vastuutaan toisen niskaan.

·         Juutalainen on muiden lailla näiden säädösten alainen.

·         Juutalaisten eikä muidenkaan kansojen evankelioimista ei tule siirtää tulevaisuuteen, koska "nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä" (2 Kor. 6:2).

·         Evankeliumi on saarnattava juutalaisille ennen muita kansoja (Apt. 13:46; Room. 1:16).

Jumala ei pelasta kansoja vaan yksilöitä. Uuden testamentin opetuksessa Jumalalla on vain yksi pyhä kansa, joka koostuu Jeesuksen verellä pestyistä yksilöistä. Biologinen sukujuuri ei ratkaise kansalaisoikeutta.  

On myös muistettava, että Uusi liitto on Vanhan liiton ennustusten täyttymys, ja Vanha testamentti on tulkittava Uuden testamentin valossa (2 Kor. 3:14-16).

Väitetään, että juutalainen on vilpitön uskoessaan Vanhan testamentin kirjoituksiin ja löytää sieltä Jumalan.  

Todellisuudessa juutalainen hylkää Vanhan testamentin syvimmän olemuksen.

"Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta" (Joh. 5:39).

"Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua" (Joh. 8:42).  

"Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä" (1 Joh. 2:23)

Suomessa ongelman ydin on se, että monet herätysliikkeemme ovat VT:n profetioiden tulkinnassa lähes täydessä pimeydessä. Tuohon tyhjiöön on työntynyt dispensationalistinen ennustusten tulkinta ja sen mukana virheellinen oppi Israelin pelastuksesta. Tämän opin mukaan juutalaiset on ensin saatava Israeliin, ja he sen kautta he voivat vastaan ottaa pelastuksen. Heidän pelastumisellaan on siis kaksi ehtoa: Eretz Israel ja Kristus. Tuo tulkinta ei ole lainkaan johdonmukaista teologiaa. On vain poimittu irrallisia Raamatun jakeita ja sovellettu niitä tunneperäisesti.

ICEJ pukee juutalaisten pelastumisen seuraavaan muotoon: niin kuin viikunapuussa kypsyy varhaisviikunoita, niin muutamia juutalaisia pelastuu nyt, mutta kansa pelastuu vasta Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä.

ICEJ painottaa sitä, että se ei saarnaa, mutta sen kautta juutalaiset tulevat näkemään "erilaisen Jeesuksen". Kuinka ilman saarnaa joku voi tulla tuntemaan Jeesuksen? Paavali opetti: "Kuinka he voivat uskoa…elleivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?

Järjestön opetus saa omituisia piirteitä. ICEJ:n Suomen johtaja selitti, että Jeesus itse puhui juutalaisten paluusta Jerusalemiin sanoessaan, että "heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana…" (Luuk. 21:24). ICEJ:n kansainvälinen johtaja Malcolm Hedding julisti kristillisessä sionistikongressissa18.2.2001 seuraavaa: " Jeesus itse puhui lopun ajan juutalaisten paluusta (Luuk. 21:23,24). Hän asetti toisen paluun eskatologiaan (Luuk. 21:28)." – Merkillinen väännös! Todellisuudessa Jeesus kohdisti tuossa jakeessa sanansa opetuslapsilleen eikä kääntymättömille juutalaisille

Jakeessa 28 sanotaan: "Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautukseenne on lähellä."

ICEJ edustaa virheellisen teologian lisäksi myös "kristillistä" sionismia. Oheistan sitä koskevan kielteisen kannanoton, joka on julkaistu Ristin Voitossa pari vuotta sitten.

Useat kristilliset järjestöt siirtävät IVY:n juutalaisia Israeliin. Vaikka kaikki nuo järjestöt eivät ole suonaisessa yhteydessä ICEJ:hin, opin ilmaisut ovat hyvin samantapaisia. Jopa Jerusalem Post artikkelissaan "On wings of faith" 14.12. 2001 toteaa, että kaikkia juutalaisten kuljetuksissa mukana olevia yhteisöjä yhdistää teologia, jota yhteisöt eivät tulkinneet kristilliseksi vaan Vanhan liiton profetioiden tulkinnaksi. ICEJ:llä ja sen Suomen osastolla on erityinen asema artikkelissa.

Ebenezer Emergengy Fund  

antaa jokaiselle vapaaehtoistyöntekijälle ohjekansion. Siinä oleva asiakirja "Missionary activity" ensin kauniisti kertoo, että Jeesus on ainoa pelastaja. Pakanoiden ja juutalaisten pelastus tapahtuu kuitenkin eri tavoilla / eri teitä." Ensimmäisen sivun alaosa sitten määrittelee, että Herra pelastaa juutalaiset toisen tulemisensa yhteydessä ja tekee silloin Israelin kanssa Uuden liiton ja ottaa Israelin tähän liitoon.

Uusi oivallus uudesta liitosta on ääridispensationalistinen oppi. Se kerta kaikkiaan mitätöi todellisen Uuden liiton, jonka Jeesus ehtoollispöydässä vahvisti. – Kerron kirjassani Israel Öljypuu, että GEORGE LADD, joka on yksi maailman etevimpiä teologeja, vastustaa ankarasti tätä oppia.  

Ebenezer… tiedotteen mukaan juutalaisten pelastuminen kansana on Kaikkivaltiaan teko. Ihmisen kuuliaisuudella ei ole siinä merkitystä. – Oppi on jopa Jumalan luomisjärjestyksen vastainen: jokaiselle luodulle on annettu luomisessa vapaa valinta.

Ebenezer Emergengy Fundin avustajien tulee allekirjoittaa paperi jossa he sitoutuvat siihen, etteivät evankelioi juutalaisia. Sitoumuskirjeen otsikko kertoo, että jos joku poikkeaa tästä periaatteesta, hänet erotetaan työyhteydestä. – On käsittämätöntä, että kristillinen järjestö vaatii tällaista.

Muissakin järjestöissä exodus-työhön osallistuvien tulee sitoutua siihen, etteivät anna juutalaisille Raamattuja eivätkä evankelioi heitä. Jerusalem Post lehden 14.1.2001 artikkelissa "On wings of faith" asia on täsmennetty niin, ettei evankelioimista saa tehdä ennen exodusta, ei sen aikana eikä sen jälkeen. Siis ikuinen lupaus, ettei evankelioi juutalaisia. – Jotkut Suomen kristityt käyttävät hyväkseen perustuslaillista oikeuttamme ilmaista henkilökohtainen uskonnollinen mielipide – ei kuitenkaan ICEJ.

Kun Jeesus vahvisti Uuden liiton, niin 12 apostolia, jotka vastaanottivat liiton, olivat Israelin kansan täysivaltaiset edustajat. Näin ollen seurakunta on Vanhan liiton Israelin suoranainen jatke. Näin siitäkin huolimatta, että suurin osa biologisista israelilaisista on torjunut liiton. – Meidän tulee muistaa, että pakanuudesta kääntyneille on annettu täydet Israelin kansalaisoikeudet.

"…te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta" (Ef. 2:12).

"Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin" (Ef. 2:14; RK 1992).

"Sitä ei menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, mutta nyt Henki on ilmoittanut …muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön kuin juutalaisillakin, he ovat saman ruumiin jäseniä ja heitä koskee nyt sama lupaus" (Ef. 3:6).

"Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa" (1 Piet. 2:10).

Lue myös Room. 9:24-26.

Se, että suurin osa juutalaisista jäi jo alkuvuosisatoina pois Jumalan vahvistamasta liitosta, ei tee seurakuntaa korvausteologiaksi. Jeesus synnytti Uuden liiton seurakunnan, joka ainoana järjestönä, kaikkina aikoina, välittää pelastuksen koko maailmalle. Israelin valtio, ei nyt eikä tulevaisuudessa, voi ottaa seurakunnan paikkaa tai astua sen rinnalle. – Todellista korvausteologiaa on se, kun Vanhaa testamenttia tulkitaan ilman Uuden testamentin valoa ja sieltä nostetaan Jumalan seurakunnan rinnalle yhdelle kansalle poikkeava pelastussuunnitelma. Tuo harha itse asiassa hylkää Jeesuksen vahvistaman Uuden liiton ja jyrää sen jalkoihinsa.

Järjestöt "For the Sake of Zion" ja "Shuva Israel Fund" aikovat siirtää Juudean ja Samarian vuorille miljoona IVY:n juutalaista. Kristityt rahoittavat hanketta. Neuvoa-antavan toimikunnan puheenjohtajana on ICEJ:n johtaja Malcolm Hedding. (Hän vieraili hiljattain Suomessa, ja kokouksissa kerättiin uhreja.) Tuo hanke on siinäkin suhteessa kyseenalainen, että kristityt auttavat määrätietoisesti juutalaisia asuttamaan Samariaa, jonka kohtalo muutenkin Israelin osana on epävarma. Minkä leiman kristityt saavat muslimien silmissä ja mitä se vaikuttaa lähetystyöhön islamilaisissa maissa? – Suunnitelma on osoitteessa: http://www.blessingisrael.com

Noiden äärijärjestöjen oppi ei muista lainkaan sitä, että Israel on oikeutettu omaisuuskansalle annettuihin lupauksiin vain, jos se pysyy Jumalan liitossa ja on kuuliainen (2 Moos. 19:5). Ei myöskään huomioida sitä, että Israel karkotettiin maastaan tottelemattomuuden vuoksi. Paluu luvattiin, jos kansa nöyrtyy ja tekee parannuksen (5 Moos. 30:1-4). Yhdelläkään myöhemmällä profeetalla ei ollut oikeutta kirjoittaa Mooseksen lain vastaisesti ja muuttaa tätä järjestystä! Ei myöskään Hes. 36:25:ä saa tulkita lain vastaisesti. Sen johdolla väitetään, että kansan täytyy palata ensin ja se voi vasta sitten uudestisyntyä. – Koska vihmonta oli temppeliseremonia (4 Moos. 19), se täytyi VT:n alaisille ilmaista näin – aivan kuin se tapahtuisi Luvatussa maassa koska puhdistusvesi valmistettiin vain pyhäkössä. Vanhan liiton alainen sen sijaan ilman vertauskuvia ymmärsi, että parannuksen voi tehdä vieraalla maalla – se olikin paluun ehtona.

Raamatun mukaan Jumalan lupauksia ei peritä biologisin perustein vaan kuuliaisuuden ehdolla. Johannes Kastaja ei saarnannut: "Vaikka olisitte tottelemattomia ja paatuneita kuin nämä kivet, niin Jumala lupaukset täyttyvät lopun aikana Teidän kohdallanne." – Uuden opin oivaltajat eivät puhu siitä, että Jumala rankaisee tottelemattomia ja lopuksi tuomitsee heidät.

 

LENSKIN teologiaa

Richard C. H. Lenski

on maailman etevimpiä teologeja. Kirjassaan Interpretation of Romans hän selostaa kymmeniä sivuja Israel-asiaa. Teologi sanoo painokkaasti, että Aabrahamille annettujen lupausten perillisiä ovat vain Aabrahamin kuuliaiset jälkeläiset – siis vain hengellinen Israel.

 

Lenski käsittelee myös "kaiken Israelin" pelastumista ja torjuu jyrkästi ajatuksen, että jokaisen juutalaisen pelastuisi Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä. Hän kertoo, että harhaopin alkujuuret juontavat Augustinukseen, joka opetti, että Eenok ja Elia heräävät kuolleista ja käännyttävät koko Israelin kansan. Tämä oppi juurtui keskiajalla katoliseen kirkkoon, ja uskonpuhdistajat nousivat sitä vastaan.

(Pistän väliin selventävän lisäselityksen.)

Espanjalainen munkki Fransiskus Ribera kehitti 1580 futuristisen Ilmestyskirjan tulkinnan. Sen tarkoitus oli puhdistaa paavin maine antikristus-leimasta ja tehdä tyhjäksi uskonpuhdistuksen saavutukset. Ribera alkoi opettaa, että aikakausien lopulla juutalaiset rakentavat Jerusalemiin temppelin. – Hämmästyttävää, että nykyisten Israel-harhojen lähtökohta on katolinen kirkko.

Futurismin tärkein haara on dispensationalismi. Sen pani alulle John Nelson Darby 1830. Dispensationalismin äärioppi on darbysmi. Suomen helluntaiherätyksen enemmistö ja kaikki Israel-intoilijat ovat omaksuneet tämän opin. Kai Antturi ja Jouko Ruohomäki ovat harvoja toisinajattelevia. (60 vuotta sitten darbysmi ei ollut Suomen helluntai herätyksen oppi.) Olennainen osa darbysmissa on jokaisen juutalaisen pelastuminen Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä. Äärimmäisten mielestä ennustus Uudesta liitosta (Jer. 31) täyttyy vasta silloin.

Lenski jatkaa: "- - Israelia on osaksi kohdannut paatumus" (Room. 11:24). – Uusi käännös sanoo: "paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta". – Lenski selittää tämän siten, että osa Israelin kansasta on ollut aina paatunutta – kansan syntyhetkestä lähtien.

Gerhard Kittel, joka on ehkä maailman parhain kreikan kielen tuntija, selostaa kielitieteellisesti koko Israelin pelastumiseen liittyvää "kaikki"- sanaa (Room. 11:26) noin 20 sivua. Hän sanoo sen tarkoittavan huomattavaa määrää (ei jokaista yksilöä).

Lenski yhdistää Room. 11:26:n alkuosan kiinteästi jakeen loppuosaan ja jakeeseen 27. Lenskin selitys on perin looginen. "Niin"- sana (kreikan ´houtos´) tarkoittaa tapaa, miten juutalaiset pelastuvat eikä suinkaan hetkeä milloin he pelastuvat. Jakeen 26 loppuosa on lainattu Jes. 59:20:stä, jossa pelastaja/lunastaja tulee – eri käännösten mukaan – Siionille tai Siioniin. VT:n aikaan odotettiin tulevaisuudessa pelastajaa Siioniin. (Siis ennustettiin Jeesuksen ensimmäistä tulemusta.) Roomalaiskirjeessä (11:26) sen sijaan pelastaja ei tule Siioniin vaan Siionista. Lenski sanoo, että tämä ei missään tapauksessa viittaa Jeesuksen toiseen tulemukseen vaan ensimmäiseen. Jeesuksen toisessa tulemisessa Pelastaja tulee taivaasta, mutta Room. 11:26 ei viittaa siihen. Jakeet 26 ja 27 siis vain muistuttavat VT:n lainausten avulla, ettei (kaikella) Israelilla ole muuta tietä pelastukseen kuin se syntien sovitus, joka on täytetty Jerusalemissa. Lenski muistuttaa, että vain tällä tavalla juutalaiset ovat pelastuneet patriarkoista lähtien. – Näin siis Lenski.

Jakeessa 26 ei ole siis lainkaan kysymys eskatologisesta Jeesuksen toiseen tulemukseen liittyvästä tapahtumasta! Room. 11:26,27 kertoo vain sen tavan, miten koko Israel pelastuu: siis uskomalla Jeesuksen, joka tuli Siioniin silloin kun Jeesus syntyi. Meille Uudessa liitossa Pelastaja tulee Siionista, koska siellä Herramme naulittiin ristille ja sieltä lähti pelastussanoma kaikumaan.

Kenenkään pelastuminen ei ole kytköksissä Israelin valtioon, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Israelin koko kansan kääntymistä tulevaisuudessa ei ole olemassa. Juutalainen pelastuu ristin pahennuksen ja henkilökohtaisen kääntymyksen kautta niin kuin muutkin.

JUUTALAISET NYT

Jos israelilaiset pelastuisivat kansana aikakausien lopussa, niin entä tämän päivän juutalaiset! Kun Jumala tahtoo kaikkien pelastuvat, niin eikö hän tarkoitta heitä? Kun juutalaiset sukupolvet on kadotettu tuhansien vuosien ajan, niin johtuiko se Jumalan määräyksestä vai seurakunnan laimeudesta ja juutalaisten itse valitsemasta paatumuksen tiestä?

Olen tutkinut näitä asioita jo vuosia. ICEJ:n opit ja exodus-harhat voidaan kumota Jumalan Sanalla. Nyt on vain se vaikeus, että asiat ovat useimmille niin itsestään selvyyksiä, etteivät he halua edes kuulla opetusta näistä asioista. Hengelliset lehdet ovat niin ikään haluttomia ottamaan vastaan kirjoituksia Israelista, elleivät ne seuraa yksipuolisen perinteen uomaa.  

Vertaus viikunapuusta on selitetty väärin (Matt. 24:32,33). Viikunapuu ei tässä tarkoita Israelin valtiota. Jeesus vain tahtoi sanoa, että kun viikunapuu lehvii, niin se on merkki luonnollisen kesän tulosta. Samalla tavalla vertauksen edellä kerrotut tapahtumat ovat merkki Jeesuksen toisesta tulemuksesta.

Juutalaisten paluun ydin on hengellinen tapahtuma – paluu Uuteen liittoon. "He kulkevat tietään itkien ja etsivät Herraa Jumalaansa…´Tulkaa! Palatkaamme Herran luo pysyvään liittoon, jota emme enää riko.´" (Jer.50:4,5; käännös 1992) – Nykyisessä paluussa ei ole merkkiäkään tämän profetian täyttymisestä. Vain Uusi liitto on rikkumaton.

Harhan mukaan Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä pelastuneet juutalaiset hallitsevat Jerusalemissa tuhannen vuotta ja vievät loppuun maailman evankelioimisen. Raamatun mukaan tuhatvuotisen valtakunnan olemus ei ole juutalainen. Juutalaiset eivät ole hallitsijoina vaan ensimmäisessä ylösnousemuksessa herätetyt pyhät (Ilm. 20:4-6). – Tietysti joukossa on monia Jeesukseen uskovia juutalaisia.

Jeesus ennusti vain temppelin hävityksen ja juutalaisten hajotuksen; ei jälleenrakentamista eikä paluuta. Päättelen näin: Alkuseurakunnalla oli jatkuva kiusaus palata kuolleisiin juutalaisiin muotomenoihin. Jos temppeli olisi seissyt paikallaan vuosisatoja, luopuva seurakunta ei olisi kestänyt kiusausta vaan olisi ajautunut juutalaisuuteen. Säilyttääkseen seurakunnan olemassaolon Jumalalla ei ollut muuta neuvoa kuin sallia temppelin hävitys ja hajottaa uppiniskainen kansa. Kalliomoskeijan rakentaminen temppelin paikalle teki mahdottomaksi kuolleisiin seremonioihin palaamisen. Israelin itsenäisyysjulistus lupaa suojella kaikkien uskontojen pyhät paikat. Tuo julistus sinetöi sen, ettei uutta temppeliä voida rakentaa. – Nykyinen paluu ei ole Raamatun ennustusten täyttymys. Jumala on sallinut sen ilmeisesti lähinnä humanitäärisistä syistä. Kristittyjen tulee olla uutta valtiota kohtaan myönteinen, mutta asiasta ei tule tehdä hengellistä huuhaa.

Useimmat seurakuntiemme uskovat eivät kykene Israelin suhteen erottamaan totuutta ja eksytystä. Eksytyksen olemus yleensäkin on se, että siinä on paljon totuutta. Sekaan on kylvetty joitakin pieniä yksityiskohtia, jotka tekevät kokonaisuudesta harhan.

Israelin matkoilla moniin iskee "juutalaisvirus". Myös jotkut oppaat ja Israelissa toimivat lähetyssaarnaajat ovat saaneet tuon tartunnan. Vammautuneet ajautuvat samaan pimeyteen juutalaisten kanssa ja alkavat lukea Raamattua peitevaate silmillään. Vanhaa testamenttia aletaan soveltaa itsenäisenä kirjana ilman Uuden testamentin valoa (2 Kor. 3:14-16).

Monet kristilliset toimikunnat koostuvat niistä, jotka ovat ajautuneet osittain peitevaatteen alle. Toisinajattelevia on harvassa. Lähetysjärjestöjen toimikunnat tulee uusia henkilöillä, joilla on terve kunnioitus Jeesuksen sanoja ja lähetyskäskyä kohtaan.

ICEJ:n opin ja toimintaperiaatteen voi pukea marttyyri Stefanuksen saarnaksi seuraavasti: "Olemme perustaneet Jerusalemiin kristillisen järjestön, mutta emme tarjoa teille ristin häpeää emmekä missään tapauksessa aio käännyttää Teitä. Jumala on säätänyt niin, että 2000 vuoteen Teidän ei tarvitse tehdä parannusta, ja on vain ani harvoja juutalaisia jotka on sinä aikana määrätty pelastumaan. Jumala pelastaa Teidät vasta aikakausien lopulla ja vahvistaa Uuden liiton kanssanne." (Sopuisaa Stefanusta ei kivitetty!)

Israelia koskeva oppi ja toiminta ovat luisuneet pois seurakuntien johtajien käsistä. – Tämä on etenkin herätysliikkeiden ongelma. – Ensisijainen vaikeus ei ole se, miten kukin ymmärtää eskatologiaa. Suurongelma syntyy vasta silloin, kun Raamattua tulkitaan niin, että se tekee juutalaisten evankelioinnin tarpeettomaksi tai suorastaan vastustaa sitä. Exodus-into onkin nyt suurin uhka koko maailman lähetystyölle

Lähetysnäkyä tukien veljenne Osmo Haavisto

Jk. Asiasta teologista tietoa kirjassani Israel Öljypuu. Saatavana minulta; hinta 10 euroa + postitus. Lue myös Juhani Aitomaan kirja Messiaan Israel; hinta 10 euroa, kustantaja Kuva ja Sana.

Paluu etusivulle